Taivalkunnan kyläkirje 1.8.2020

Pilates-tunnit jatkuvat syksyllä Taivalkunnan koululla tiistaisin klo 18.10-19.10, kausi alkaa 8.9 ja jatkuu 8.12 asti. Tuntien vetäjä toimii Suvi Suur-Inkeroinen suvi@suvintuulet.fi.

Kyläyhdistys täytti 40 vuotta. Tämän hetken tiedon mukaan vuosijuhlaa on tarkoitus viettää arvokkaasti ja juhlavasti pe 11.9.2020 kello 17.00. Varsinainen kutsu sekä tietoa juhlan sisällöstä lähetetään myöhemmin, mutta laita päivämäärä jo nyt muistiin.

Yksityistieasiaa. Kylällä on muutama pidempi yksityistie, mutta lyhyitä teitä on runsaasti, joiden lumen aurauksen on kaupunki hoitanut. Tulevana talvena ei yksityisteille aurauksia kaupungin toimesta tehdä, mutta rahallista avustusta on mahdollisuus saada, joka perustuu tien pituuteen, leveyteen ja ajoneuvomäärään.

Uuden yksityistielain mukaan avustuksen myöntämisen edellytykset ovat tiekunnan järjestäytyminen ja että tiekunnan tiedot on tallennettu maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja kansalliseen tie- ja katuverkon järjestelmään (Digiroad).

Jatkossa yksityistieavustukset haetaan kokonaiselta toimintavuodelta (kalenterivuosi) yksityisteihin kohdistuneisiin kustannuksiin toteutuneiden kustannusten mukaan. Vuoden 2020 yksityistieavustukset haetaan 30.4.2021 mennessä. Vuoden 2020 aikana ei haeta yksityistieavustuksia.

Nokian kaupungin uudet yksityisteiden kunnossapidon avustusperiaatteet ja ehdot edellyttävät, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu virallinen tiekunta, jolla on erillinen tiekunnan nimen mukainen sähköpostiosoite ja oma erillinen tili, jonne avustus maksetaan. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajantasainen ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä, johon tiekunnan tiedot on päivitetty voimassa olevan yksityistielain mukaisesti. Tiekunta on toimittanut avustushakemuksen liitteenä avustusvuotta koskevan tilinpäätöksen tai alkuperäiset kulutositteet avustettavalta vuodelta. Tarkemmin asiasta löytyy kaupungin sivuilla.

Muistakaa, että ulkoilmassa olo vahvistaa vastustuskykyä. Meidän kylällä liikkuessaan on myös helppo pitää turvaetäisyyksistä kiinni. Olkaamme luottavaisin ja turvallisin mielin. Otetaan yhteyttä puolin ja toisin sekä kysykää rohkeasti apua, jos tunnette sen tarvetta.

Taivalkunnan kylät ry pj. Olli Sorva, olli.sorva(at)nokiansahkotalo.fi, www.nokiankylat.fi/taivalkunta, www.facebook.com/taivalkunta/.