Taivalkunnan kyläkirje 12.3.2020

Kevyenliikenteen väylän tilanne: Projektipäällikkö Jarkko Peurala kertoi viimekuisessa sähköpostissaan, että Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt Taivalkunnantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaan (Käpy-ohjelma) ykköskohteena. ELY:n rahoitus ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan mukaan pitäisi saada myös Nokian kaupunki. Hanke on siis esitetty Käpy-ohjelmaan MAL-seudun hankkeena, mutta kaupunkiseudun eli kuntien omassa MAL-esityksessä se ei ole mukana. Toteutuminen vaatisi Nokian kaupungin päätöksen rahoitukseen osallistumisesta.

Mikko Nieminen Nokian kaupungilta kertoi, että hän on keskustellut ELY:n johtajan Juha Sammallahden kanssa vuodenvaihteessa asiasta ja ns. Käpy-rahoituksen hakemisesta hankkeeseen. Tuolloin he sopivat, että ELY esittää hanketta Käpy-ohjelmaan ja kaupunki arvioi sitten mahdollisuutta osallistua, kun tiedetään, kuinka esitykseen suhtaudutaan. Tämä esitys on tullut vuodenvaiheessa kaupungille tietoon ja ajankohtaiseksi, eikä sitä ole ollut mahdollista arvioida vuoden 2020 kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä. MAL4-valmistelu (Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen vuosia 2020-2023 koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma) on täysin kesken, eikä mitään vuosittaisia ohjelmointeja tai sitoutumisia sen suhteen ole vielä tehty.

Kyseisessä kohteessa puhuttaneen useamman sadan tuhannen osuudesta myös kaupungin osalta. Kaupunki suhtautuu myönteisesti hankkeeseen, mutta rahoitusta arvioidaan osana kaupungin kokonaisinvestointeja. Rahoitus edellyttää määrärahapäätöksen valtuustolta.

Markkinoinnista: Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan tarkoituksena on lisätä kylän markkinointia ja tunnettavuutta. Osana tätä toimintaa on keskusteltu Instagram-tilin avaamisesta Taivalkunnan kylille. Aktiviteettia kylähallitukselta näyttäisi löytyvän. Olisiko tämä asia työpanostuksen arvoinen ja olisiko siitä vastaavaa hyötyä? Kerro näkemyksesi.

Kevätkarkelot: Koululaiset tekevät luokkaretkensä aiemmassa kyläkirjeessä ilmoitettuna kevätkarkelopäivänä. Heidän retkensä kestää myös alkuillan, joten kyläyhdistys tulee todennäköisesti muuttamaan kylän kevätkarkelopäivää. Uusi päivämäärä on vielä avoin ja siihen palataan lähiaikoina.

Ollaan yhteydessä puolin ja toisin. Taivalkunnan kylät ry pj. Olli Sorva, olli.sorva(at)nokiansahkotalo.fi, www.nokiankylat.fi/taivalkunta, www.facebook.com/taivalkunta/.