Taivalkunnan kyläkirje 28-11-2022

Nokian kaupungilla on meneillään (1.9.2022-31.12.2023) Nokian Maaseutuhelmet -hanke, jonka tavoitteena on Nokian maaseutualueiden palveluiden ja elämysten kartoittaminen, kehittäminen ja esilletuominen tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeella tuodaan esiin maaseudun vahvuuksia ja elinvoimatekijöitä, joita kartoitetaan yhdessä paikallisten kanssa. Hanke tähtää Nokian maaseutu- ja taajamakylien houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tavoitteena on myös yhteistyön kehittäminen, sekä kylien kesken että myös kylien ja kaupungin viranhaltijoiden välillä. Hankkeessa kartoitetaan kylien palvelu- ja tapahtumatarjontaa, kehitetään sitä entistä elinvoimaisemmaksi uusia matkailu- ja palvelupaketteja tuotteistamalla ja tuodaan sitä näkyvästi esiin eri kanavien kautta.

Hankkeella tavoitellaan yhteisöllisyyttä, kyläyhteisöjen aktivointia ja toimintatapana on yhteissuunnittelu osallistavia työmenetelmiä käyttäen. Hankkeen kautta kylille jaetaan tietoa omaehtoiseen kyläkehittämiseen, hankeosaamista, digitaitoja, tapahtumatuottamisen taitoja sekä markkinointi- ja tuotteistamisosaamista.

Hankkeessa työstetään ja kokeillaan yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa toimivia palveluita ja käytäntöjä, jotka tukevat kylien kehittymistä ja säilymistä vireinä. Hanke tukee eri toimijoiden osallistamista, laajaa yhteistyötä, parempaa viestinvaihtoa ja tiedonkulkua sekä rohkeutta kokeiluihin.

Nokian Maaseutuhelmet -hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehitt√§misohjelmasta 2014 ‚Äď 2020.

 

Nokian Maaseutuhelmet -hankkeeseen liittyen kaupungilla kartoitetaan kylien toiveita siitä, että minkälaista koulutusta tai infoa kylillä halutaan. Sen jälkeen hankekoordinaattori Kaisa Vanhala etsii tuottajia ja tekee sopimuksia toteuttajien kanssa. Aikataulullisesti on tarkoitus alkuvuodesta ko. tilaisuuksia järjestää. Laita toiveita tulemaan minulle tai kyläyhdistyksen hallitukselle siitä, mitä sinä itse haluat tai ajattelet kylällä tarvittavan. Kaikki toiveet ovat erittäin tervetulleita.

Toiseksi pyydän, että jos tiedossasi on kylämme nähtävyyksiä tai muuta matkailijoita kiinnostavaa tarjontaa, joka ei ole laajalti tiedossa, niin laita tietoa tulemaan.

Tarkoituksena on tehdä pikaisesti yhteenveto Taivalkunnan kyläläisten toiveista/tarpeista ja saada niiden toteutus kustannuksineen mukaan meneillään olevaan kehityshankkeeseen.

Hankkeeseen liittyen kaupunki on toistaiseksi järjestänyt kyläyhdistyksille kaksi tiedotus/tutustumistilaisuutta, 13.10. ja 24.11. Oletettavasti vielä yksi tapaaminen kasvotustenkin tulee tälle vuodelle.

Yhteistyöterveisin Olli Sorva