Tämä on hallituksen hyväksymä ehdotus kevätkokouksessa päätettäväksi toimintakertomukseksi.

Taivalkunnan kylät ry vuosikertomus 2018

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Taivalkunta koostuen seuraavista kylistä: Taipale, Kohmala, Kennola, Vastamäki, Memmola, Kassila, Haapaniemi, Kontaa, Lukkila ja Kärjenmaa.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Vuosi 2018 eteni vakaasti ja perinteisesti, mutta samalla tiedostetusti kohti sovittuja päämääriä.

Hallinto
Taivalkunnan kylät ry:n hallitukseen vuonna 2018 ovat kuuluneet puheenjohtaja Olli Sorva, varapuheenjohtaja Tomi Teuho-Markkola, sihteeri Minna Mäkinen, taloudenhoitaja Anja Mattila sekä muut jäsenet Elina Järvinen, Teemu Lehtimäki ja Terhi Leskinen.
Toiminnantarkastajana tilikaudella 2018 toimi Veijo Hynninen ja hänen varahenkilönään Leena Myllyntausta.
Taivalkunnan kylät ry:n kevätkokous pidettiin 26.4.2018 ja syyskokous 13.11.2018.

Hallituksen kokoukset
Taivalkunnan kylät ry:n hallitus piti vuonna 2018 omia kokouksiaan viisi kertaa. Kokousten yhteishenki oli hyvä. Aikaa käytettiin myös tulevan toiminnan miettimiseen ja kehitysnäkymiin.

Taivalkuntaa tunnetuksi
Taivalkunnan kylä sai julkisuutta, kun Valkeakoskella Ritvalan kylän Helkajuhlilla 20.5.2018 Pirkan Kylät ry myönsi Kylätoiminnan tiennäyttäjä- tunnustuspalkinto kyläyhdistyksemme puheenjohtajalle Olli Sorvalle. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut ja on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Ollin sanojen mukaan myös kyläyhdistyksen myötävaikutuksella on ollut merkittävä panos.
Messut Nokialla tapahtumassa 26-27.5.2018 kyläyhdistyksemme oli vahvasti mukana Nokialaisten kylien yhteisellä osastola. Pääesittelijänä kyläyhdistyksemme osastolla oli Anja Mattila. Tietoa kylästämme ja kyläyhdistyksemme toiminnasta jaettiin. Myytävänä oli myös menneiden vuosien kylälehtiä ja Taivalkunta historiasta Nykyaikaan- kuvateosta. Osastolla poikkesi väkeä kiitettävästi.

Talvitapahtuma
Talvitapahtumaa vietettiin Jutkulan mäessä 18.2 kello 14.00 alkaen. Ohjelmassa oli pulkkamäki, kahvia, mehua ja mukavaa yhdessäoloa sekä makkaranpaistoa nuotiolla. Talvitapahtuma veti 70 kyläläistä yhdessäoloon.

Kevään kyläilta
Yksi kyläyhdistyksen päämääristä on olla aktiivinen toimija kuntapäättäjien kanssa. Tämä on kunnan ja kylän yhteinen etu.
Elinkeinopäällikkö Tiina Laakkonen oli kutsuttuna vieraana. Hän kertoi Visit Nokia -matkailusivustosta ja kaupungin käyttöönottamasta nuorten 2018 kesätyösetelistä.
Tehkää työsopimus kestoltaan vähintään kaksi viikkoa ja palkkasumma vähintään 700 euroa. Myös työnantaja voi olla kesätyösetelin hakijana. Yksi yritys voi työllistää kesätyöseteliä hyödyntäen kaksi nuorta, ilmoitti Laakkonen
Kesätyöseteliä ei voi käyttää yksityisen kotitalouden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Tarkemmin asiasta löytyy kaupungin sivuilta www.nokiankaupunki.fi/tyo-ja-yrittajyys/tyollisyyspalvelut/kesatyoseteli/
Ajankohtaiset asiat virittivät kyläläiset vapaamuotoiseen keskusteluun elinkeinopäällikkö Tiina Laakkosen kanssa. Ei tätä kylähommaa kukaan henkilö yksin tee. Meitä on yhdistyksessä hyvä tiimi ja hyvä yhteistyökaveri kaupungilla totesi Taivalkunnan kylät ry:n puheenjohtaja Olli Sorva 26.4 olleen tilaisuuden päätesanoina.

Kevätkarkelot
17.5.2018 koululla oli perinteiset kevätkarkelot. Karkelot järjestettiin Taivalkunnassa toimivien eri yhdistysten yhteisvoimin ja vastuullisena toimijana oli Taivalkunnan Kylät ry. Ohjelmassa oli hevosenkenkäkisa, heppa-ajelua, lapset vastaan aikuiset pallo-ottelu sekä mukavaa yhdessäoloa. Myynnissä oli muurinpohjalettuja, makkaraa ja kahvia. Väkeä oli paikalla ihan kivasti, noin 100 henkeä.

Syksyn kyläilta
Kyläilta vietettiin 13.11 heti syyskokouksen jälkeen. Olli sorva esitti noin tunnin kestävän videokoosteen menneiltä ajoita, pääosin 1980- luvulta. Esitystä pidettiin mielenkiintoisena ja se sai kuulijoilta hyvän vastaanoton.

Joululauluilta
Taivalkunnan koululla oli yhteislauluilta 19.12.2018. Paikalla oli väkeä ihan mukavasti ja meininki oli jouluinen. Suvi Sorva säesti pianolla ja esilaulajina toimivat Pekka Nyman ja Veijo Hynninen. Väliajalla kyläyhdistys tarjosi glögit ja piparit. Ihmisillä oli mahdollisuus antaa vapaaehtoinen ”maksu tarjoilusta” ja se lahjoitettiin kokonaisuudessaan Suomen Punaisen ristin Joulukeräykseen. Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja lahjan antajille.

Nuorten asiat
Kyläyhdistys otti myös vuonna 2018 lapset ja nuoret mukaan toimintaansa. Koulun kanssa tehtiin yhteistyötä ja oltiin muutoinkin vuorovaikutuksessa eri-ikäisten kyläläisten kesken (kevätkarkelot, pesispelit, talvitapahtumat, jne.). Toiminnalla halutaan tukea kaikkien asukkaiden kyläviihtyvyyttä.

Tiedotustoiminta
Vuonna 2018 tiedotus oli säännöllistä. Kyläkirjeitä toimitettiin 13 kappaletta sähköpostitse ja osa niistä postilaatikkojakonakin. Kirjeet löytyvät myös Taivalkunnan kylän kotisivuilta. Kylän yhteiset asiat saivat palstatilaa myös paikallislehdessä. Kylän kotisivulla on mm. tapahtumakalenteri ja Taivalkuntatietoa. Kylän Facebook sivut ovat tiedotuskäytössä.

Muistamiset ja stipendit
Keväällä 2018 Taivalkunnan kylät ry:n stipendit menivät kouluille jakoon seuraavasti: Taivalkunnan alakoulu 2 x 30 eur stipendit kiva kaveri periaatteella saivat 1-3 -luokat Eelis Alho ja 4-6 -luokat Helmi Haavisto. Emäkosken yläkoulu 50 eur stipendi parhaalle lähtevälle Taivalkuntalaiselle Jere Tuonoselle. Nokianvirran yläkoululla ei ollut lähteviä Taivalkuntalaisia.

Terveyttä liikunnalla ja itsestään huolenpitoa
Kesällä oli kyläyhdistyksen järjestämät pesäpallopelit parin viikon välein. Mukana oli kaikenikäiset eikä aiempaa pelikokemusta tarvittu.
Ensiaputaito on hyödyllinen. Sen avulla voit jopa pelastaa oman tai lähimmäisesi hengen. Tarkoitus oli pitää kylällä 3.5.2018 kello 18:30 ensiapukurssille. Kurssi aiheina olisi ollut peruselvytys ns. maallikkoelvytyksen läpikäyminen, defibrillaattoriin eli sydäniskuriin tutustuminen (joka Taivalkunnasta löytyy mm. River Golfista) ja aivoinfarktin oireiden tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen. Ilmoittautuneita ei kuitenkaan saatu tarpeeksi ja kurssi peruuntui.

Tulevaisuuden näkymät
Näkymät lähitulevaisuudelle ovat valoisat. Saadaan kevyenliikenteen väylä ja vesi/viemäriyhteys Koskenmäkeen. Yrittäjyyskoulukin on hyvällä mallilla. Mikään yksittäinen asia ei tällä erää vaadi erikoisponnistelua, vaan saadaan elää tavanomaista kylälle kuuluvaa elämää.

Vuonna 2018 kyläyhdistyksen hallitus koostui toiminnallisista ja yhteistyökykyisistä henkilöistä ja lisäksi kyläläiset olivat kiitettävästi mukana rakentamassa yhteishenkeä. Tämä takaa jatkossakin kylällemme hyvät tulevaisuudennäkymät. Kyläyhdistyksen puheenjohtajana ja toimintakertomuksen laatijana Olli Sorva haluaa kiittää kaikkia kyläläisiä siitä, että olemme menossa hyvään suuntaan.
Taivalkunnan Kylät ry hallitus 31.12.2018