Taivalkunnan kylät ry vuosikertomus 2019

 

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Taivalkunta koostuen seuraavista kylistä: Taipale, Kohmala, Kennola, Vastamäki, Memmola, Kassila, Haapaniemi, Kontaa, Lukkila ja Kärjenmaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.

Yhdistys kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on lisäksi verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Vuosi 2019 eteni vakaasti ja perinteisesti, mutta syksyllä koulun lopetusuhka iski jälleen.

 

Hallinto

Taivalkunnan kylät ry:n hallitukseen vuonna ovat 2019 kuuluneet puheenjohtaja Olli Sorva, varapuheenjohtaja Tomi Teuho-Markkola, sihteeri Minna Mäkinen, taloudenhoitaja Anja Mattila sekä jäsenet Elina Helenius, Teemu Lehtimäki ja Terhi Leskinen.

Toiminnantarkastajana tilikaudella 2019 toimi Veijo Hynninen ja hänen varahenkilönään Leena Myllyntausta.

Taivalkunnan kylät ry:n kevätkokous pidettiin 24.4.2019 ja syyskokous 31.10.2019.

 

Hallituksen kokoukset

Taivalkunnan kylät ry:n hallitus piti vuonna 2019 kuusi omaa kokousta. Kokousten yhteishenki oli hyvä. Aikaa käytettiin myös tulevan toiminnan miettimiseen ja kehitysnäkymiin. Yhteistyö kaupungin kanssa osoittautui jälleen haasteelliseksi, kun kylien kehitysasioihin ei tahtonut löytyä vastakaikua kaupungilta.

 

Taivalkuntaa tunnetuksi

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Olli Sorva kuuluu Kantri ry:n johtokuntaan ja hänen ehdotuksestaan Nokian elinkeinopäällikkö kutsui Kantri ry:n johtokunnan pitämään kokoustaan Nokialla. Pitopaikkana oli kylämme koulu. Yrittäjyyskoulu on ollut Kantrin Leader-hanke. joten kutsu tutustumaan kouluun ja kokoustamaan siellä oli luonteva. Kokous oli 11.2.2019. Ollin lisäksi Kantrin johtokunnassa on jäseniä Vesilahdelta, Lempäälästä, Kangasalta ja Orivedeltä. Kokouksiin osallistuu myös Kantrin henkilökunta. Kyläyhdistys hoiti tilaisuuden tarjoilun, kahvit ja suolaiset tarjottavat, mutta niiden maksajana oli Nokian kaupunki. Kokouksen alussa Olli Sorva piti esittelyn kylästämme.

Edellisvuosien tapaan Taivalkuntaa tehtiin tunnetuksi myös tiedotustoimintamme kautta kylän sivustolla ja julkisin kyläkirjein. Kyläpostimme tilaajamäärää saatiin kasvatettua ja mukana sähköpostiosoitteistossa on myös yhteistyökumppaneiden ja median edustajia.

 

Talvitapahtuma

Talvitapahtumaa vietettiin Jutkulan mäessä 3.3. kello 13.00 alkaen. Ohjelmassa oli pulkkamäki, kahvia, mehua ja mukavaa yhdessäoloa. Kylän asioita kerrottiin ja muisteltiin makkaranuotion äärellä. Talvitapahtuma houkutteli 80 kyläläistä yhdessäoloon.

 

Kevätkarkelot

22.5.2019 koululla oli perinteiset kevätkarkelot. Ne järjestettiin Taivalkunnassa toimivien eri yhdistysten yhteisvoimin ja vastuullisena toimijana oli Taivalkunnan Kylät ry. Ohjelmassa oli hevosenkenkäkisa, heppa-ajelua, lapset vastaan aikuiset -jalkaottelu sekä mukavaa yhdessäoloa. Myynnissä oli muurinpohjalettuja, makkaraa ja kahvia. Väkeä oli paikalla yli 100 henkeä.

 

Syksyn kyläilta

Kyläiltaa vietettiin 9.10. teemalla koulumme puolesta. Nokian sivistyslautakunnan käsittelylistalla oli esitys Taivalkunnan koulun lakkauttamisesta ja sen perustana olivat kaupungin laskelmat oppilasmääristä ja säästöistä. Näihin asioihin teimme kylältä vastineen, koska kaupungin tieto kylän asioista oli mielestämme osin virheellistä. Vastine toimitettiin kyläyhdistyksen ja Taivalkunnan vanhempien nimissä lautakunnan jäsenille.

 

Vetoomus valtuustolle

Ehdotus koulun sulkemisesta keväällä 2020 eteni valtuuston 9.12.2019 kokoukseen, vaikka Nokian sivistyslaitakunta oli päättänyt, että koulujen lopettamisesta tehty selvitys ei anna aihetta muuttaa valtuuston vuonna 2016 tekemää periaatepäätöstä, jonka mukaan Nokian kaikille kouluille annetaan työskentelyrauha eikä kouluverkkoon puututa ennen vuotta 2022. Kyläyhdistys teki valtuustolle vetoomuksen, jonka allekirjoittivat myös Taivalkunnan vanhemmat ja Taivalkunnan koulu. Vetoomus luovutettiin valtuustosalissa ennen kokouksen alkua Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle kyläyhdistyksemme ja vanhempien puheenjohtajien toimesta.

 

Joululauluilta

Taivalkunnan koululla oli yhteislauluilta 22.12.2019. Paikalla oli v√§ke√§ ihan mukavasti ja meininki oli jouluinen. Mukana illassa oli mm. klovnien Trio Federicon esitys. V√§liajalla kyl√§yhdistys tarjosi gl√∂git ja piparit. Ihmisill√§ oli mahdollisuus antaa vapaaehtoinen ‚ÄĚmaksu tarjoilusta‚ÄĚ esiintyjien matkakuluiksi. L√§mmin kiitos kaikille osallistujille ja lahjan antajille.

 

 

 

Nuorten asiat

Kyläyhdistys otti myös vuonna 2019 lapset ja nuoret mukaan toimintaansa. Koulun kanssa tehtiin yhteistyötä ja oltiin muutoinkin vuorovaikutuksessa eri-ikäisten kyläläisten kesken (kevätkarkelot, talvitapahtumat, jne.). Toiminnalla haluttiin tukea kaikkien asukkaiden kyläviihtyvyyttä.

 

Tiedotustoiminta

Vuonna 2019 tiedotus oli säännöllistä. Kyläkirjeitä toimitettiin 9 kappaletta sähköpostitse ja osa niistä postilaatikkojakonakin. Kirjeet löytyvät myös Taivalkunnan kylän kotisivuilta. Kylän yhteiset asiat saivat palstatilaa paikallislehdessä. Kylän kotisivulla on mm. tapahtumakalenteri ja Taivalkuntatietoa. Kylän Facebook -sivut ovat tiedotuskäytössä. Tarkempaa tietoa yhdistyksen vuoden 2019 toiminnastamme löytyy kylän sivustolta.

Yhdistyksen puheenjohtaja teki omakustanteisesti kirjan ‚ÄĚTaivalkunta kyl√§l√§isten kertomana‚ÄĚ. Tekij√§ on itse kysynyt asianomaisilta julkaisuluvan kirjaansa my√∂s niille tiedoille, jotka l√∂ytyv√§t kyl√§yhdistyksen arkistosta. Kyl√§yhdistys oli kiitollinen kyl√§n hyv√§ksi tehdyst√§ kulttuuriteosta ja markkinoi teosta omien tiedotuskanaviensa kautta. Kirjaa voi ostaa suoraan kustantajalta Olli Sorvalta ja tutustua teokseen voi mm. Nokian kirjastossa.

 

Muistamiset ja stipendit

Keväällä 2019 Taivalkunnan kylät ry:n stipendit menivät kouluille jakoon seuraavasti: Taivalkunnan alakoulu 2 x 30 eur stipendit kiva kaveri -periaatteella saivat Piitu Seppänen ja Roni Teuho-Markkola. 50 eur stipendit parhaalle lähtevälle Taivalkuntalaiselle Emäkosken yläkoulu Anni Kalliolle ja Nokianvirran yläkoulu Eetu Ikoselle.

Terveyttä liikunnalla ja itsestään huolenpitoa

Syyskaudella saatiin parin vuoden tauon jälkeen koululle viikoittainen Pilates-tunti. Tunnin jatkuvat myös alkuvuodesta. Salin vuokran maksaa kyläyhdistys ja kaikki kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi.

Kevät- ja talvitapahtumassa kannustettiin reippaaseen ulkona oloon ja terveelliseen liikkumiseen.

 

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät lähitulevaisuudelle ovat valoisat. Lähivuosina saadaan kevyenliikenteen väylä ja vesi/viemäriyhteys Koskenmäkeen. Yrittäjyyskoulukin on hyvällä mallilla. Koulun toiminnan jatkuminen ja kylän tonttipolitiikka vaativat vuonna 2020 kylähallitukselta aloitteellisuutta kaupungin kanssa tehtävässä yhteistyössä, mutta todennäköisesti muuten saadaan elää tavanomaista kylälle kuuluvaa elämää.

 

Vuonna 2019 kyläyhdistyksen hallitus koostui toiminnallisista ja yhteistyökykyisistä henkilöistä ja lisäksi kyläläiset olivat kiitettävästi mukana rakentamassa yhteishenkeä. Tämä takaa jatkossakin kylällemme hyvät tulevaisuudennäkymät. Kyläyhdistyksen puheenjohtajana ja toimintakertomuksen laatijana Olli Sorva haluaa kiittää kaikkia kyläläisiä siitä, että olemme menossa hyvään suuntaan.

Taivalkunnan Kylät ry hallitus 31.12.2019