Taivalkunnan kylät ry vuosikertomus 2020

 

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Taivalkunta koostuen seuraavista kylistä: Taipale, Kohmala, Kennola, Vastamäki, Memmola, Kassila, Haapaniemi, Kontaa, Lukkila ja Kärjenmaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.

Yhdistys kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on lisäksi verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Vuosi 2020 alkoi perinteisesti, mutta jo keväästä alkaen maailmanlaajuinen viruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ja ohjeet karsivat yhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia.

 

Hallinto

Taivalkunnan kylät ry:n hallitukseen vuonna 2020 ovat kuuluneet puheenjohtaja Olli Sorva, varapuheenjohtaja Tomi Teuho-Markkola, sihteeri Minna Mäkinen, taloudenhoitaja Anja Mattila sekä jäsenet Elina Helenius, Teemu Lehtimäki, Terhi Leskinen, Erkko Mäenpää ja Kaisa Salonen.

Toiminnantarkastajana tilikaudella 2020 toimi Veijo Hynninen ja hänen varahenkilönään Leena Myllyntausta.

Taivalkunnan kylät ry:n kevätkokous pidettiin 20.6.2020 ja syyskokous 25.11.2020. Kevätkokous oli myöhennetyllä aikataululla aiemmin kerrotun tautitilanteen takia ja kummassakin kokouksessa käsiteltiin vain lakisääteiset asiat. Kokoukset pidettiin ilman perinteisiä kahvituksia.

 

Hallituksen kokoukset

Taivalkunnan kylät ry:n hallitus piti vuonna 2020 viisi omaa kokousta. Kokousten yhteishenki oli hyvä.  Aikaa käytettiin myös kylän kehittämisen suunnitteluun ja pohdittiin, miten kaupungin saisi enemmän kiinnostumaan kylämme asioista. Lisäksi 12.2. pidimme palaverin, jossa aiheena oli tuleva tapaaminen kaupungin edustajien kanssa. Loppukesästä pidimme 40-vuotisjuhlan suunnittelupalaverin.

 

Taivalkuntaa tunnetuksi ja tarpeemme tiedostetuiksi

Kaupungintalolla oli 17.2.2020 palaveri, jonka osallistujat olivat kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, maankäyttöjohtaja Kari Stenlund sekä kyläyhdistyksestä Teemu Lehtimäki, Olli Sorva ja Tomi Teuho-Markkola. Keskustelutilaisuus toteutettiin kyläyhdistyksen pyynnöstä. Aiheina olivat koulu-, kehitys- ja maankäyttöasiat. Päätettiin, että loppukeväästä on koulullamme yleisötilaisuus, jossa näitä asioita puidaan siten, että kaikilla kyläläisillä on mahdollisuus kertoa näkemyksensä. Tilaisuus peruuntui kuitenkin viruspandemiatilanteen takia. Syksyllä yritimme uudelleen, mutta jälleen pahentuva tautitilanne rajoituksineen sai tilaisuuden siirtymään, vaikka pitopäiväkin oli jo sovittu ja kutsut jaettu. Ehkäpä tilanne rauhoittuu alkuvuodesta ja kehitysasioihinkin saadaan koko kylän näkemys tuotua esille keskustelutilaisuuden kautta.

Edellisvuosien tapaan Taivalkuntaa tehtiin tunnetuksi myös tiedotustoimintamme kautta kylän sivustolla ja julkisin kyläkirjein. Kyläpostimme tilaajamäärää saatiin kasvatettua ja mukana sähköpostiosoitteistossa on myös yhteistyökumppaneiden ja median edustajia.

 

Talvitapahtuma, kevätkarkelot, kyläillat ja joululaulutilaisuus

Perinteistä talvitapahtumaa ei helmikuussa järjestetty huonon lumitilanteen takia. Maliskuussa Suomessa alkoivat rajoitustoimet kokoontumisten suhteen, johtuen uuden koronaviruksen muodostamasta pandemiatilanteesta. Siitä johtuen kevätkarkelot ja keväälle kaavailtu kyläilta kyläsuunnitelman päivittämiseksi jätettiin vuodelta 2020 pois. Alkusyksyllä pandemiatilanne oli hyvin rauhallinen ja yhdistyksen vuosijuhla saatiin järjestettyä, mutta influenssatilanteet luontaisesti pahenevat loppuvuodesta. Kuljettiin kohti kokoontumisia rajoittavaa tilannetta ja syyskokous jäi vuoden viimeiseksi yhdistyksen järjestämäksi tilaisuudeksi, kun joululaulutapahtuma jouduttiin jättämään väliin.

 

Kyläyhdistys 40-vuotta

Kyläyhdistys on perustettu 26.3.1980, joten vuosi 2020 oli juhlavuosi. Vuosijuhlaa vietimme 11.9. kylämme kauniilla koululla. Syntymäpäivät juhlittiin 90 hengen voimin ja kokonaisuudessaan koulun pihamaalla iltatilaisuutena. Oli iso telttakatos, jonka suojassa kakkukahvit juotiin. Tarjolla oli myös grillattua makkaraa ja pihapelejä. Tilaisuuden juhlapuhujana oli kaupungin entinen elinkeinopäällikkö Henry Moisio ja yhdistyksen puheenjohtaja Olli Sorva piti diaesityksen kyläyhdistyksen historiasta. Säiden haltija suosi meitä lämpimällä, tyynellä ja kauniilla poutailmalla.

Kiitos Nokian Uutisille, että julkaisi tapahtumastamme netissä ja printtinä koko sivun jutun. Kuvat ja valmiin tekstin juttuun oli kyläyhdistyksen puheenjohtaja Olli toimittanut.

 

Nuorten asiat

Nuorissa on kylän tulevaisuus ja kyläkoulu on monelle mieluisin paikka aloittaa opintie. Koulun piha on iltaisin lasten käytössä. Näin kyläyhdistys haluaa jatkossakin olevan. Koulun tärkeyttä toimme esille lopputalven palaverissa kaupungintalolla. Perinteisesti kylän lapset ja nuoriso ovat olleet vahvasti mukana kylän tapahtumissa, kuten talvitapahtuma ja kevätkarkelot. Vaikka tapahtumat peruuntuivat vuodelta 2020, niin on ollut ilo seurata, että koulun pihassa harrastetaan ulkoliikuntaa sekä kouluaikana että sen ulkopuolella.

 

Tiedotustoiminta

Vuonna 2020 tiedotus oli säännöllistä. Kyläkirjeitä toimitettiin 13 kappaletta sähköpostitse ja osa niistä postilaatikkojakonakin. Kirjeet löytyvät myös Taivalkunnan kylän kotisivuilta. Kylän yhteiset asiat saivat palstatilaa paikallislehdessä. Kylän kotisivulla on mm. tapahtumakalenteri ja Taivalkuntatietoa. Kylän Facebook -sivut ovat tiedotuskäytössä. Tarkempaa tietoa yhdistyksen vuoden 2020 toiminnastamme löytyy kylän sivustolta.

 

Muistamiset ja stipendit

Keväällä 2020 Taivalkunnan kylät ry:n stipendit menivät kouluille jakoon seuraavasti: Taivalkunnan alakoulu 30 euron stipendit kiva kaveri -periaatteella saivat 1-3lk Jere Tuomisto ja 4-6lk Ronja Nenonen. 50 euron stipendit, paras keskiarvo koulusta lähtevällä Taivalkuntalaisella, Nokianvirran yläkoulu Jaakko Mäkinen 9D ja Emäkosken yläkoulu Max Granath 9D.

 

Terveyttä liikunnalla ja itsestään huolenpitoa

Koululla oli viikoittainen Pilates-tunti. Keväällä oli parin kuukauden tauko, mutta silloin tunteihin oli mahdollisuus osallistua etänä. Tunnin jatkuvat koululla alkuvuodesta, jos pandemiatilanne sen sallii. Liikuntasalin vuokran maksaa kyläyhdistys ja kaikki kyläläiset toivotetaan tervetulleiksi. Tuntien pitäjänä toimii yhteistyökaverimme Suvin Tuulet.

 

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät lähitulevaisuudelle ovat valoisat. Koulun toiminnan jatkuminen ja kylän tonttipolitiikka vaativat vuonna 2021 kylähallitukselta aloitteellisuutta kaupungin kanssa tehtävässä yhteistyössä, mutta todennäköisesti muuten saadaan elää tavanomaista kylälle kuuluvaa elämää. Lähivuosina valmistuu kevyenliikenteen väylä ja vesi/viemäriyhteys Koskenmäkeen. Yrittäjyyskoulukin on hyvällä mallilla.

 

Lopputoteamus

Vuonna 2020 kyläyhdistyksen hallitus koostui toiminnallisista ja yhteistyökykyisistä henkilöistä ja lisäksi kyläläiset olivat kiitettävästi mukana toiminnassa sekä rakentamassa yhteishenkeä. Kylällämme on hyvät tulevaisuudennäkymät ja asukkaiden ikärakenne on hyvä. Kyläyhdistyksen puheenjohtajana ja toimintakertomuksen laatijana Olli Sorva haluaa kiittää kaikkia kyläläisiä yhteistyöstä.

Taivalkunnan kylät ry hallitus 31.12.2020