Taivalkunnan Kylät ry toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä
parantaa kylän alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia sekä kannustaa
asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi.
Toimintakauden aikana pidetään sääntömääräinen kevät- ja syyskokous sekä hallituksen kokouksia aiemmin
mainitun päämäärän saavuttamiseksi.
Seurataan aktiivisesti paikallista haja-asutusaluerakentamista ja vesi- ja viemäriasioita sekä kevyenliikenteen
väylän suunnittelua välillä Ristiveräjä РPihtikorventien risteys. Tarvittaessa ollaan myös aktiivisia toimimaan
asioiden eteenpäin viemiseksi.
Taivalkunnan Kylät ry jäsenrekisteriin aktivoidaan edelleen uusia jäseniä ja laajennetaan tiedottamiseen
käytettävää sähköpostirekisteriä. Kaudella 2022 kerätään jäsenmaksua 5euroa/jäsen. Erillistä
liittymismaksua ei peritä. Samastakin taloudesta toivotaan useampia jäseniä.
Kauden 2022 aikana tuotetaan Taivalkunnan Kylät ry:n nettisivuille ajantasaista sisältöä. Sähköpostissa
jaettavan kyläkirjeen avulla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös
kylän ilmoitustauluilla, paikallisessa lehdessä, facebookissa sekä postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.
Kaudella 2022 jatketaan nettisivuilla Taivalkunnan Palvelut-luettelon ylläpitämistä. Taivalkunnan Palvelutluetteloon
saavat kylällä sijaitsevat yritykset sekä kylällä asuvat yrittäjät ja palveluntuottajat yhteystietonsa
esille palveluidensa kuvauksen kera veloituksetta. Luettelossa on esillä myös kylällä olevat yhdistykset ja
järjestöt toimintakuvauksineen.
Kevättalvella 2022 järjestämme jälleen säävarauksella Talvi-riehan Jutkulan mäessä (golfkentällä Riverkentän
väylä 15). Talvi-riehan ajankohta sovitaan myöhemmin sään mukaan parhaaseen mahdolliseen
ajankohtaan. Talvi-riehan järjestämiseen pyydetään mukaan kaikki muutkin halukkaat kylällä toimivat
yhdistykset.
Keväällä 2022 järjestetään yhdessä jälleen muiden Taivalkunnassa toimivien yhdistysten kanssa Kylän
Kevätkarkelot. Huhtikuussa 2022 kutsutaan koolle kylällä toimivat muut yhdistykset Kevätkarkeloiden
suunnittelupalaveriin. Jo perinteeksi muodostuneet Kevätkarkelot tulevat olemaan järjestyksessään jo
kymmenennet.
Taivalkunnan alakoulun sekä Emäkosken- ja Nokian virran yläkoulujen kevätjuhlissa 2022 lahjoitetaan
Taivalkunnan Kylät ry stipendit. Emäkosken- ja Nokian virran yläkouluilla 50eur stipendit saavat parhaat
lähtevät taivalkuntalaiset oppilaat ja Taivalkunnan alakoululle annetaan kaksi á 30eur stipendiä, joiden
jakoperuste päätetään yhdessä koulun rehtorin kanssa keväällä. Toimintakauden aikana seurataan
Taivalkunnan alakoulun asemaa säilytettävien kyläkoulujen joukossa. Tarvittaessa ollaan aktiivisia toimimaan
kyläkoulun säilymisen puolesta.
Toimintakauden aikana pyritään saamaan jotakin ohjattua liikunnallista toimintaa sekä mahdollisesti jotain
muutakin toivottua toimintaa kylällä järjestettäväksi.
Joulukuussa 2022 järjestetään Taivalkunnan koululla joululauluilta aiempien vuosien tapaan.
Toimintakauden aikana pyrkimyksenä on pitää 1-2 kyläiltaa, sillä ne ovat olleet aikaisempina vuosina hyväksi
havaittuja.