Kakkurin Erä ry perustettu

Sorvan kyläyhdistys

Kakkurin Erä ry:n perustamiskokous järjestettiin 24.5.2021. Uuden seuran perustamista oli suunniteltu alueen maanomistajien pyynnöstä jo useiden vuosien ajan. Syynä seuran perustamiseen on ollut alueen asukkaiden tyytymättömyys Sarkolan ja koko Nokian seudun alueella jatkuvasti lisääntyvään hirvieläinkantaan. Kakkurin Erän toiminnan päätarkoituksena on tarttua pikaisesti Sarkolan alueen hirvieläinten vähentämiseen.

Hirvieläinkannan tekemät vahingot maa- ja metsätaloudelle ovat vuosien kuluessa muodostuneet kestämättömiksi. Maatalousvahinkojen lisäksi tuhotaan kotipuutarhoissa kasvatettavat puutarhakasvit, perunat, vihannekset sekä pihojen istutukset ja kukkamaat. Perustettu metsästysseura pyrkii yhteistoiminnassa muiden seurojen sekä toimintaamme mukaan liittyvien alueen maanomistajien kanssa muodostamaan metsästysalueen, jolla valkohäntäpeurakannan vähentäminen saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja pikaisesti käyntiin. Yhteistyökumppanina toiminnassamme on Poliisi-Erämiehet ry, jonka jäseniä osallistuu alueellamme sekä hirvieläinten, että pienriistan metsästykseen.

Kakkurin Erän jäseneksi pääsee vuokraamalla metsästysmaata seuran käyttöön. Seuran päätösvaltaa käyttävät täysimääräisesti kaikki jäsenet eli maanomistajat. Metsästystoimintaan otetaan vuosittaisissa kokouksissa vuodeksi kerrallaan ei-maataomistavia jäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Tällä menettelyllä voidaan varmistaa päätösvalta alueemme maanomistajilla nyt ja tulevaisuudessa.

Toimintamme on avointa, yhteistyöhakuista ja pitkäjänteistä eikä siihen sisälly taloudellista hyötyä. Riistanhoitomme on luontoa ja sen monimuotoisuutta kunnioittavaa. Tavoitteenamme on riistanhoidon ja metsästyksen avulla turvata maa- ja metsätalouden harjoittamista toiminta-alueellamme.

Organisaatio:

-Esko Sarin, puheenjohtaja
-Juho-Eero Lahti, varapuheenjohtaja
-Jari Yli-Heikkilä, sihteeri

Yhteydenotot:

kakkurin.era@gmail.com