Kylälehden toimitus tiedottaa

Tottijärven Kylälehti nro 1/2018 on painettu ja ilmestynyt toukokuun alussa.

Otamme mielellämme vastaan Tottijärveen liittyviä kirjoituksianne ja kuvianne Kylälehteen. Ne voi lähettää Kylälehden sähköpostiin tottijarvenkylalehti@gmail.com. Toimitus pidättää oikeuden lyhentää kirjoituksia ja tarvittaessa muokata kieliasua, jos se on tarpeen toimituksellisista tai taittoon liittyvistä syistä. Kuvia lähettäessänne pyydämme varmistamaan, että kuvan tekijänoikeuksien haltija on antanut luvan kuvan julkaisemiseen, jos kuva ei ole itse ottamasi.

Kylälehteen lähetettävän materiaalin tulisi olla perillä 30.9. mennessä, jos se halutaan julkaistavaksi joulunumerossa, ja 16.3. mennessä, kun se halutaan kesänumeroon.

Faktoja Kylälehdestä

Tottijärven Kylälehti on ilmestynyt vuodesta 1989 lähtien. Kylälehden perusti Tottijärven kylätoimikunta, joka oli Tottijärvi-Seuran edeltäjä. Kylälehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 alkaen se on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 lehteä alettiin painaa värillisenä.

Kylälehden perusajatus on toimia tottijärveläisten äänenkannattajana, kaikkien kyläläisten yhteisenä lehtenä. Se pyrkii tiedottamaan ajankohtaisista asioista ja ylläpitämään kyläläisten kiinnostusta oman kylänsä asioihin ja toimintaan. Kylälehden tärkeimpiin tehtäviin on myös aina kuulunut kerätä ja jakaa paikallista perinnetietoa, kulttuuria ja historiaa.

Tietosuoja

Tottijärvi-Seura ry:n ylläpitämät rekisterit ovat jäsenrekisteri, Kylälehden tilaajarekisteri sekä Kylälehden mainostajien rekisteri. Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröity voi vaatia korjaamaan itseään koskevan virheellisen tiedon. Korjauspyyntö pyydetään lähettämään kirjallisesti os. tottijarvenkylalehti@gmail.com. Rekisteröity voi vaatia poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tällöin rekisteröity ei enää voi olla Tottijärvi-Seura ry:n jäsen eikä tilata Kylälehteä. Tiedon poisto pyydetään tekemään kirjallisesti yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekistereistä on tehty tietosuojaselosteet, jotka voi pyytää nähtäväkseen yllä mainitusta sähköpostiosoitteesta.