Kylälehti täyttää 30 vuotta vuonna 2019

Vietämme Kylälehden juhlavuotta. Kerro lehteemme liittyviä ajatuksiasi ja muistojasi ja lähetä ne os. tottijarvenkylalehti@gmail.com. Julkaisemme kirjoituksia marraskuun numerossa.

Tottijärvi vanhoissa valokuvissa -hanke käynnistyi syksyllä 2018

Tottijärvi-Seura ry on käynnistänyt Tottijärvi vanhoissa valokuvissa -kirjahankkeen, jonka tavoitteena on koota yhtenäinen kuvateos vanhoista paikallisesta elämästä kertovista valokuvista. Kirja kertoo kylän historiasta kuvien kautta. Siinä valokuvat ovat pääroolissa.

Onko sinulla vanhoja valokuvia Tottijärveltä?

Toivomme, että vanhojen tottijärveläisten valokuvien omistajat kaivaisivat piirongeistaan vanhat kuvansa, kirjaisivat, mistä tilanteista kuvat on otettu ja keitä niissä esiintyy sillä tarkkuudella kuin se on mahdollista, ja luovuttaisivat kuvansa hankkeellemme. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, kuinka paljon kuvia saamme ja voidaanko kaikki kuvat julkaista, mutta toimikunta ottaa mielellään vastaan kaikki kuvat, joita haluatte meille antaa. Kuvat säilytetään sähköisinä, ja niistä voidaan myöhemmin tehdä kuva-arkisto, joka olisi kaikille avoin. Siihen eivät kuitenkaan vielä tässä hankkeessa resurssit riitä.

Jos kuvat ovat jo sähköisessä muodossa, ne voi lähettää meille Kylälehden sähköpostiosoitteeseen. Kuvat voi kuvata esim. digikameralla tai hyvälaatuisella kännykkäkameralla tai skannata, jos skannausjälki on laadukas. Jos annatte käyttöömme alkuperäisiä irrallisia paperikuvia, merkitkää kuvien taakse pehmeällä lyijykynällä nimenne (älkää käyttäkö tussia tai kuulakärkikynää!). Jos kuvanne ovat kiinni kansiossa, älkää yrittäkö irrottaa niitä, etteivät kuvat vahingoitu. Tällaiset kuvat voidaan valokuvata tai skannata suoraan kansiosta. Kuvista voi antaa myös laadukkaita paperikopioita.

Toivomme kuvien yhteydessä olevan mahdollisimman tarkasti kaikki se tieto, mitä kuvan omistajalla on kuvan aiheesta, henkilöistä, sekä kuvausvuosi tai ainakin arvio niistä, jos tarkkaa tietoa ei ole. Jos kuviin liittyy tekijänoikeuksia, niistä pyydetään myös ilmoittamaan, jotta voimme varmistua julkaisuoikeudesta. Kuvien lähettämisestä/noutamisesta voidaan sopia erikseen, ja tulemme myös tiedottamaan asiasta tarkemmin keväällä.

Kuvakirjahanke sai Alfred Kordelinin säätiön apurahan huhtikuussa 2019. Apuraha oli hieno tunnustus hankkeen kulttuurimerkitykselle.

Kylälehden toimitus tiedottaa

Tottijärven Kylälehti nro 1/2019 on ilmestynyt 6.5.2019. Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa 2019.

Otamme mielellämme vastaan Tottijärveen liittyviä kirjoituksianne ja kuvianne Kylälehteen. Ne voi lähettää Kylälehden sähköpostiin tottijarvenkylalehti@gmail.com. Toimitus pidättää oikeuden lyhentää kirjoituksia ja tarvittaessa muokata kieliasua, jos se on tarpeen toimituksellisista tai taittoon liittyvistä syistä. Kuvia lähettäessänne pyydämme varmistamaan, että kuvan tekijänoikeuksien haltija on antanut luvan kuvan julkaisemiseen, jos kuva ei ole itse ottamasi.

Kylälehteen lähetettävän materiaalin tulisi olla perillä 30.9. mennessä, jos se halutaan julkaistavaksi joulunumerossa, ja 16.3. mennessä, kun se halutaan kesänumeroon.

Faktoja Kylälehdestä

Tottijärven Kylälehti on ilmestynyt vuodesta 1989 lähtien. Kylälehden perusti Tottijärven kylätoimikunta, joka oli Tottijärvi-Seuran edeltäjä. Kylälehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 alkaen se on ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 lehteä alettiin painaa värillisenä.

Kylälehden perusajatus on toimia tottijärveläisten äänenkannattajana, kaikkien kyläläisten yhteisenä lehtenä. Se pyrkii tiedottamaan ajankohtaisista asioista ja ylläpitämään kyläläisten kiinnostusta oman kylänsä asioihin ja toimintaan. Kylälehden tärkeimpiin tehtäviin on myös aina kuulunut kerätä ja jakaa paikallista perinnetietoa, kulttuuria ja historiaa.

Tietosuoja

Tottijärvi-Seura ry:n ylläpitämät rekisterit ovat jäsenrekisteri, Kylälehden tilaajarekisteri sekä Kylälehden mainostajien rekisteri. Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröity voi vaatia korjaamaan itseään koskevan virheellisen tiedon. Korjauspyyntö pyydetään lähettämään kirjallisesti os. tottijarvenkylalehti@gmail.com. Rekisteröity voi vaatia poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tällöin rekisteröity ei enää voi olla Tottijärvi-Seura ry:n jäsen eikä tilata Kylälehteä. Tiedon poisto pyydetään tekemään kirjallisesti yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekistereistä on tehty tietosuojaselosteet, jotka voi pyytää nähtäväkseen yllä mainitusta sähköpostiosoitteesta.