Vetoomus Nokian kaupunginvaltuustolle

Kylän valopää

Vetoomus valtuustolle 9.12.2019 Taivalkunnan koulun säilyttämisen puolesta.        

Taivalkunnan koulu on rakennettu vuonna 1922 lahjatontille. Koulussa on 2,5-metrinen graniittikivijalka ja runko on hirttä. Rakennuksessa ei ole home- tai sisäilmaongelmia. Koulua on hyvin ylläpidetty, remontoitu ja se on erinomaisessa kunnossa. 2000-luvulla on tehty kattavia sisä- ja ulkoremontteja. Vesikaton uusiminen, ikkunaremontti vuonna 2015, jonka jälkeen julkisivun kunnostus, maalaus ja pihavalaistus sekä viimeisimpinä perustusten täydellinen salaojitus ja lisäosan vesikatto vuonna 2019. Kaupungin investointiesitykset koulurakennukseen lähivuosille on hieno ajatus, mutta ei varmastikaan välttämätön toteuttaa.

Liitteenä olevan 14.10.2019 laatimamme selvityksen mukaan lasten lukumäärä Taivalkunnassa tulee olemaan vakaa lähivuosina ja viranhaltijain ennusteet oppilasmääristä ovat lähinnä teoreettisia oletuksia. Lisäksi kaupunki on aloittanut Kohmalan alueen kaavoituksen, johon on suunniteltu 1000 asukkaan asuinalue. Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on 12.10.2016 hyväksynyt Nokian kaupungin maapoliittisen ohjelman, joka ohjaa haja-asutusalueiden rakentamista jo olemassa olevien kylien yhteyteen. Tämä toteutus on vielä kesken, mutta tullee lisäämään koulun oppilasmääriä.

Liitteenä olevien lahjakirjojen mukaan, jos koulun toiminta lakkaa, tontti siirtyy lahjoittajalle. Rakennuksen mahdollinen myynti olisi ongelmallinen, vaikka kaupunki omassa esityksessään antaa ymmärtää, että kiinteistön kohtalo olisi heidän vapaasti päätettävissään.

Yhdysluokissa opiskelu on rikkaus ja luo suvaitsevaisuuden ilmapiiriä. Opetussuunnitelma korostaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä lähiympäristön toimijoiden kanssa. Taivalkunnassa tätä on jo vuosia sovellettu yrityskummiperiaatteella ja lisäksi Yrittäjyyskoulu on saanut sekä kansallista- että kansainvälistäkin huomiota. Kantri ry palkitsi Taivalkunnan yrittäjyyskoulun vuoden hankkeena 2011. Yrittäjyyskoulun saavutuksia ovat myös kaksi peräkkäistä (2012 ja 2015) yleisöäänestyksellä tullutta voittoa Nokian messujen parhaana messuosastona.

Taivalkunnan koulu on kaupungin ainoa lähipalvelu ja siten suuri merkitys koko Taivalkunnan kylän asukkaille. Koulun piha on kylän lapsien ainoa yhteinen leikki- ja liikuntapaikka. Koulukiinteistö on myös kyläläisten ainoa mahdollinen kokoontumis- ja harrastuspaikka.

Valtuuston päätöksellä Taivalkunnan koululle annettiin työrauha viideksi vuodeksi, mutta nyt esityslistalle on tuotu koulun lopettamisehdotus. Valtuustossa on paljon samoja henkilöitä kuin voimassaolevaa päätöstä tehdessä. Vetoamme, että he eivät muuta omaa hyvää päätöstään ja uudetkin jäsenet tukisivat sitä eivätkä sortuisi poukkoilevaan kuntapolitiikkaan.

Vetoamme valtuutettuihin, että tarkastelette Taivalkunnan koulun tilannetta aikaisintaan kahden vuoden päästä, kuten nykyinen päätöksenne on, sillä koulun ja kylän tilanne on pysynyt vakaana eikä mikään oleellinen ole muuttunut.

Taivalkunnan kylät ry, Olli Sorva, pj. olli.sorva@nokiansahkotalo.fi

Taivalkunnan vanhemmat, Jarno Nenonen, pj. jarno@ttrakennus.fi

Taivalkunnan koulu, Marika Pajunen, rehtori. marika.pajunen@nokiankaupunki.fi

 

Liitteet: Tekemämme selvitys koulutyön jatkumisen edullisuudesta ja lahjakirjakopiot.