Yhteystiedot

Sähköposti:taivalkunnankylat@gmail.com

Sähköposti pj. :erkko@foreme.fi

Puhelin pj. :044 5750 346

Hallitus 2024

Puheenjohtaja: Erkko Mäenpää

Varapuheenjohtaja: Tomi Teuho-Markkola

Sihteeri: Minna Mäkinen

Rahastonhoitaja: Marjo Salmijärvi

Muu hallitus: , Elina Helenius, Teemu Lehtimäki, Petra Pölönen, Anja Mattila ja Emilia Vuorinen

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.