Kylän vesihuollosta vastaa alueen vesiosuuskunnat.