Hyvinvoiva kylä

Kylän valopää

Hyvinvoiva kylä on ajatuksissa valtuustokokouksen jälkeen.       

Nyt, kun katson taaksepäin viime kuukausia ja toimintaa niiden aikana, niin vahvistuu käsitys Taivalkunnan kyläyhteisön toimivuudesta ja yhtenäisyydestä. Kouluasiasiassa on oltu hyvin johdonmukaisia ja oikea-aikaisia. Julkisuudessa on ehkä eniten esillä ollut kyläyhdistyksen johtoryhmä, puheenjohtaja Olli Sorva, varapuheenjohtaja Tomi Teuho-Markkola ja sihteeri Minna Mäkinen, mutta käytännön asioissa ja selvityksien tekemisissä on ollut moni muukin nykyinen ja entinen kyläläinen mukana isolla työpanoksellaan.

3.10. oli kaupungin järjestämä kuntailta, jossa oli paikalla runsaasti Taivalkuntalaisia kertomassa näkemyksiään sivistysjohtaja Pauliina Pikan laatimaan pohjaesitykseen. Sivistystoimen esitykseen teimme 14.10. päivätyn vastineen, johon kirjasimme tarkennuksia, oikaisuja ja lisäyksiä Taivalkunnassa pidetyssä asukaskokouksessa esiin nousseista ehdotuksista.

Monet kyläläiset ovat yksityishenkilöinä ottaneet kantaa kouluasiaan ja -keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä. Kaikki kommentit ovat pysyneet asiallisina, inhimillisinä ja johdonmukaisina. Kyläyhdistyksen yksi päätavoite on ollut tiedotuksen lisääminen, avoimuus ja kyläprofiilin nosto. On hienoa huomata, että tämä ajatus on tarttunut kyläläisiin.

Taivalkunnan koulua koskevasta asiasta valtuutetuille on kylältämme toimitettu runsaasti paikkansa pitävää tietoa koulurakennuksesta, koulutyöstä ja koko kyläyhteisöstä. Uskon, että suurin osa valtuutetuista on perehtynyt koulumme tilanteeseen huolella. Toivon, että he ovat muodostaneet lopullisen kantansa vasta tutustuttuaan koko materiaaliin. Valtuuston päätös on poliittinen ja sen pitäisi aina olla demokraattinen ja pystyä ottamaan kokonaisuuksia huomioon.

Nyt valtuuston kokous on tältä osin ohi ja työrauha koulullamme jatkuu. Uskon, että historia kiittää päättäjiä pitkäjänteisestä toiminnasta. Kuntatalouden ja kaupungin päätösten pitäisi aina toimia näin, eikä sortua poukkoiluun. Päättäjät edustavat asukkaita ja siksi heidän tulisi kuunnella herkällä korvalla asianomaisia kuntalaisia eikä toimia omien tunnetilojensa mukaan. Nokia markkinoi itseään Lasten Nokiana ja valtuustopäätös oli linjassa tuon periaatteen kanssa. Uskon, että nyt kaikki osapuolet voittivat.

Olli Sorva pj. Taivalkunnan kylät ry