Kyläkoulupalaveri

Kylän valopää

Palaveri pidettiin 21.12.2021 ja paikalla olivat kyläläiset Olli, Outi, Juha ja Petra

Aluksi oli tilannekatsaus edellisen palaverin jälkeen tapahtuneista asioista. Keskusteltiin kyläyhdistyksen, koulun ja kaupungin rooleista sekä päivitettiin tieto tulevan kouluverkkoselvityksen aikataulusta.

Keskustelua kylän aktiivisuuden lisäämisestä ja näkymisestä mediassa sekä kylälle mahdollisesti järjestettävistä aktiviteeteista. Ideariihi markkinoinnista ja esilläolosta pidetään 4.1.2022. Mitkä asiat ovat Taivalkunnan markkinavaltti?

Kylän sivuilla on jo vuosia ilmoiteltu tulevista tapahtumista ja nyt halutaan varmistaa, että kaikki tulevat tapahtumat saadaan ilmoituksiin mukaan. Sivustoa markkinoidaan kylälle, yhteistyökumppaneille ja mahdollisuuksien mukaan laajemmallekin. Olli on hoitanut päivityksen ja aineistojen laiton sivustolle.

Yhteistyö median kanssa on hyvällä tasolla ja se nähtiin tärkeänä. Yhteistyötä pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämäänkin.