Yhteistyötä kyllä, mutta entä kouluasioissa?

Kylän valopää
Taivalkunnan koulu on jälleen lakkauttamisuhan alla. Edellisen kerran asia oli esillä vuonna 2019.

Taivalkunnan koulu on jälleen lakkauttamisuhan alla. Edellisen kerran asia oli esillä vuonna 2019. 

Nokian Uutiset 20.9. 15:45

ON monia asioita, missä kriisin tai vakavan häiriön aikana voimme tukea toisiamme ja tärkeää on viranhaltijoille luontevat suhteet kyliin ja yhdyshenkilöihin. Nokian kaupunki on tänä vuonna selkeästi nostanut varautumistaan eli nyt heille on mahdollista ajallisesti suunnata kauan kaipaamaamme toimintaa myös yhteistyöhön. Pian saadaan myös internettiin varautumisen sivusto kaupungin sivuille. Tästä yhteistyöstä olen kiitollinen.

Toisaalta koulutoimi tai kaupungin luottamushenkilöt ilmeisesti jatkuvasti pyrkivät katkaisemaan kaiken yhteistyön ja riistämään kylän sydämenä toimivan koulumme luoden epävarmuutta ja turvattomuutta. En pidä keskusta -/haja-asutusalueiden vastakkainasettelun lietsomisesta vaan kannatan pitkäjänteistä yhteistyötä.

Koulun lakkautusuhkiin liittyvä kuulemistilaisuus pidettiin Taivalkunnan koululla 14.9.2023. Koululla vieraili kaupungin viranhaltijoita ja kaupunginjohtaja sekä pari sivistyslautakunnan jäsentä. Tausta-aineiston selvityksen jälkeen oli varattu aikaa keskusteluun ja kyläläisten mielipiteiden kirjaamiseen. Toivottavasti niillä on paljon painoarvoa, koska juuri kylämme ihmisiä asia koskettaa läheisesti. Tilaisuuden järjestäminen oli kaupungin puolelta harvinainen teko, joten kiitos siitä. Useinhan koulumme on pyritty vaivihkaa ja lähinnä salassa lopettamaan, mutta onneksi aina tuloksetta. Ehkä siitä ovat opiksi ottaneet.

Koululla olleen tilaisuuden lopuksi kaupunginjohtaja mainitsi, että Nokia on hänen mielestään ollut aika kyläkouluystävällinen, minkä todistaa se, että kyläkoulut ovat saaneet olla rauhassa ja ovat edelleen toiminnassa. Taisin kuulla väärin tai sitten vaan en ymmärrä, mitä tuo ystävyys tarkoittaa.

Olen asunut Taivalkunnassa 43 vuotta ja koko tämän ajan, muutaman vuoden välein, on kyläkoulumme pyritty kaupungin toimesta lopettamaan. Näin on tilanne tänäkin vuonna. Takana on nyt koulurauhaa muutama vuosi, mutta kaupungin pitäisi taata jatkuva rauha käydä koulua ja kehittää kylää yhteistyössä meidän kanssamme.

Tilaisuuden jälkeen ajattelin, että virkaiältään ”tuoreemmat” kaupungin herrat eivät ilmeisesti voi tietää, millaisia tuntemuksia olemme kokeneet ja millaisia taisteluja olemme joutuneet käymään koulumme puolesta. Vahva tuki meille on aina tullut myös kylämme ulkopuolisilta asukkailta ja kiitos siitä heille.

Ehkä menneinä vuosina olisimme voineet nostaa vieläkin enemmän esiin kylämme lähihistorian tapahtumia. Siksi julkaisin viime vuonna omakustanteisen kyläkirjan, jossa on kootusti kymmenien lehtileikkeiden kera luettavissa, millaisen lopetusuhan alla kylämme koulu on vuosikymmenet toiminut ja millaisen paineen alla lapset ja perheet, myös koulun opettajat ja henkilökunta, ovat toistuvasti olleet.

Kehotan kaikkia, mukaan lukien kaupungin luottamushenkilöt, joilla ei ole paljoa tietoa koulumme ja kylämme kokemasta toistuvasta uhasta, tutustumaan Taivalkunta yhdessä toimien -kyläkirjaan.

Kyläkoulumme on yrittäjyyspainotteinen koulu ja tänne ovat tervetulleita koko kunnan alueelta koululaiset, joille halutaan antaa innostavassa ympäristössä hyvät mahdollisuudet saada elämäänsä kunnon eväät ja vahva itsetunto. Uskon, että täällä saavat lahjakkaat oppilaat halutessaan edetä nopeasti ja lisäksi saavat siihen yksilöllisen tuenkin, eikä heitä koeteta tasapäistää. Tarvitaanhan niitä yhteiskunnan tukipilareitakin.

Yhteistyötä kunnioittaen ja asuinpaikkaani Taivalkuntaa kiittäen

Olli Sorva