Kaupunginvaltuuston vieraana

Kylän valopää

Olin 6.11. kaupunginvaltuuston kutsuttuna vieraana kylävaltuuskuntamme matkassa. Iltatilaisuudessa valtuustosalissa kerroimme kyliemme noin 1000 asukkaan terveiset ja vein kokoomani listan argumenteista kyläkoulujen toiminnan takaamiseksi.

Oli hienoa, kun koko valtuustoväki oli kuuntelemassa perustelujamme.

 

Taivalkunnan koulu kasvattaa yrittäjyysperiaatteella. Tavoite ei ole tehdä pelkästään yrittäjiä, vaan saada yhteiskuntaan tasapainoisia ja vahvan itsetunnon omaavia aikuisia sekä opettaa hyväksymään epäonnistumiset ja käsittelemään vastoinkäymiset.

Koululla on monia yrityskummeja. Oppilaat tekevät yritysvierailuja ja yrityksistä käydään koululla. Itsekin olen useamman oppitunnin ajan koululla ollut esitelmöimässä. Monesti ovat oppilaat etukäteen lähettäneet kysymyksiä, joihin esitykseni perustuu. Tämä on taannut oppilaiden mielenkiinnon kuuntelemiseen, kun kunkin oma kysymys on vuoron perään nostettu käsiteltäväksi.

Oletettavasti yrittäjät antavat oppilaille paljon, mutta kokemuksesta tiedän, että ainakin yrittäjä saa paljon.

 

Yhdysluokat tukevat vuorovaikutusta eri ik√§isten lasten kesken ja pienell√§ koululla my√∂s vanhemmat ja isovanhemmat ovat tiiviisti mukana jakamassa el√§m√§ntaitoja ja rehtiyden periaatteita. T√§rke√§ taito, sill√§ eih√§n aikuisenakaan kaikki kesken√§√§n vuorovaikutuksessa olevat ihmiset ole samaa ‚ÄĚvuosikertaa‚ÄĚ. Pieness√§ koulussa kaikki tulevat huomioiduiksi.

 

Koululla on pienten lasten kerhotoimintaa (talkootyönä), iltaisin ikämiessoittoharjoitukset (kylän ulkopuolisia) ja paljon muuta harrastustoimintaa.

Iltaisin monet oppilaat tapaavat toisensa koulun pihassa pallopelien, leikkien ja seurustelun merkeissä. Mukana on myös alle kouluikäisiä sekä heidän vanhempiaan ja isovanhempiaan. Yhteisöllisyys toimii ja kaikenikäiset kyläläiset ovat tervetulleita mukaan. Sovun ja järjestyksen säilymisen takaavat aikuiset.

Kaveripiiri on monipuolinen ja sopivan kokoinen ja siksi vältytään tilanteiden kärjistymiseltä. Koulupäivän aikana tapahtuva eri ikäisten lasten yhdessä tekeminen näkyy selkeästi myönteisenä muussakin toiminnassa ja tasapuolisessa kohtelussa. Tämä on tärkeää, varsinkin kun perhekoot ovat pienentyneet ja omia eri-ikäisiä sisaruksia on vähän.

 

Koulupäivät ovat luontaisesti virkistäviä ja liikunnallisempia, kuin keskustassa opiskelevilla. Luontoa, luonnon läheisyyttä ja sen tutkimista käytetään hyväksi opetustyössä. Syksyin-keväin Golf-yhteistyö kylällä sijaitsevan kenttätoimijan kanssa antaa oivat mahdollisuudet ulkoiluun, oppia hyvä ja suosittu harrastus ja kasvattaa keskittymiskykyään. Talvella luonnon kauneus ja läheisyys antavat voimia ja opettavat kunnioittamaan luontoa ystävänä. Samalla luodaan pohjaa terveelle elämäntavalle ja kartutetaan kädentaitoja.

 

Koulu toimii kyläyhteisössä ja oppilaat pitävät useamman kerran vuodessa koululla kyläkahvilaa kutsuen kylän väen päiväkahveille. Ovat itse leiponeet kastettavat, kouluhenkilökunnan ja vanhempien avustuksella. Oppilaat tekevät itse ilmoitukset ja markkinoinnin mm. esitejaot kylän ilmoitustauluille ja postilaatikoihin. Myös kahvilan hintojen esillepanon ja rahastuksen hoitavat alakoulumme oppilaat, luonnollisesti tukeutuen tarvittaessa opettajiin. Näin opitaan rahan arvo, laskemaan tuotehintoja yhteen ja antamaan vaihtorahat. Sekä kyläläiset, opettajat, että oppilaat ovat tästä toiminnasta hyvin tyytyväisiä. Kahvilanpito on osana Taivalkunnan koulun yrittäjyyskasvatusta ja samalla se vahvistaa yhteisöllisyyttä.

 

Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Talvisin hiihtoladut lähtevät suoraan koululta ja kiertävät kauniissa kylämaisemassa. Näitä latuja sitten myös kyläläiset hiihtävät ja paljon näkee ladulle kylän ulkopuolelta tulleita ihmisiä, mikä on hyvä asia. Ladut ovat helpossa maastossa, kyläläisten talkoovoimin kunnossapitämiä ja soveltuvat hyvin koko perheen käyttöön.

Golf-kentällä on lampi, jota voi oivallisesti talvella käyttää luistelupaikkana. Iltaisinkin auringon laskettua luistelu onnistuu keinovalon turvin.

Luonnossa kulkeminen ja luontoon liittyvät harrastukset ovat voimissaan. Apuna tässäkin koulupäivinä saatu kipinä vastaavanlaisesta toiminnasta.

Koulun kesälomien aikana koulun piha on ahkerassa käytössä oppilaiden pelatessa jalkapalloa ja muita pelejä.

 

Turvallinen kyläyhteisö ja koulu haluaa olla kaupungin kaverina ja tukena. Koululla on oma käyttäytymis- ja turvallisuussuunnitelmansa. Oppilailla on tiedossa, miten mahdollisissa vaaratilanteissa toimitaan.

Kyläyhdistys on menneinä vuosina laatinut oman koko kylää kattavan turvallisuussuunnitelman sekä kyläsuunnitelman. Niitä on tarkoitus päivittää muutaman vuoden välein.

Kaupunki on kuluvana vuonna selkeästi nostanut varautumistaan. On monia asioita, missä kriisin ja vakavan häiriön aikana voimme tukea toisiamme ja virkamiehille on tärkeää luontevat suhteen kyliin ja yhdyshenkilöihin. Kylällä ja kyläkoululla on hyvät mahdollisuudet vahvistaa kaupungin varautumisvalmiutta, väestön kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta. Esim. Taivalkunnan koulu annettiin sotasairaalan käyttöön 24.7.1941. Syksyllä koulutyö pääsi kuitenkin jatkumaan. 31.5.1943 koulu varattiin noin 2 kuukaudeksi inkeriläisten karanteenileiriksi.

 

Viime vuosina on koulurakennukseen panostettu kiitettävän paljon. Julkisivu on kunnostettu ja maalattu, katto ja ikkunat uusittu. Sokkeleiden salaojitus on tehty ja piha kunnostettu. Mitään sisäilmaongelmaa koululla ei koskaan ole ollut. Välitöntä remonttitarvetta rakennuksella ei ole ja oppilaat sekä opettajat ovat rakennukseen erittäin tyytyväisiä.

 

Kaupunki tunnetaan lapsiystävällisistä kirjauksistaan. Kyläkoulut antavat omalta osaltaan tälle väitteelle selkärankaa. Lähikouluperiaatetta on lainkin mukaan toteutettava. Tämä toimii Nokialla hyvin, ellei oteta huomioon jatkuvaa kyläkoulujen lopetusuhalla pelottelemista. Miten tämä sopii yhteen?

-Kaupunki pysyy vetovoimaisena ja hyvämaineisena paljolti sen noudattaessa koko kunnan tasapuolista kehittämistä. Väestöllä pitää olla aito valinnanmahdollisuus asumismuotoonsa ja asunpaikkaansa kunnan sisälläkin. Kylien kehittäminen ja kyläkoulujen olemassaolo ei näivetä kaupungin keskustaa, vaan antaa koko Nokialle lisää voimavaraa.

 

Kokonaisuus huomioiden pienet kyläkoulut ovat taloudellisesti kannattavia. Opetus pienessä kyläkoulussa on oppilasta päälle vähän kalliimpaa kuin kunnassa keskimäärin. Pieni koulu kasvattaa juuret ymmärtämään luonnon arvoja. Monet kylällä alakoulun käyneet jatkavat jossain vaiheessa opintojaan Nokian ulkopuolella, kuten keskustassakin asuvat lapset tekevät. Taivalkunnan lapsista myös monet palaavat kylälle tai yleisemmin ajatellen Nokialle perustaen perheensä tänne. Samalla saamme verotulot kuntaan ja kompensoitua korkojen kanssa täällä syntyneet kulut, kun ensiaskeleet kasvattavassa koulussa on tehty. Merkittävältä osalta myös kyläkoulun ansiosta Taivalkunnan väestön ikärakenne on pysynyt hyvänä ja kylä pärjää loistavasti terveys- ja hyvinvointivertailuissa.

 

Kylällä viihdytään. Asukkaiden vaihtuvuus Taivalkunnassa on varsin maltillista. Uusia asuintaloja rakennetaan sopivassa tahdissa ja kylän väkiluku on vuosikymmenten ajan kasvanut hallitusti. Uudet asukkaat on saatu hyvin integroitua kylään. Rakennuslupamenettely rajoittaa ehkä hieman liikaa kylän kehittymistä, mutta este se ei ole sille ollut. Kyläyhdistys on muutama vuosi sitten tehnyt kyläkyselyn ja sen tuloksista on kirjallista tietoa, että kylän väki on kokonaisuudessaan hyvin tyytyväistä asuinalueeseensa. Osana kyläyhteisöä ja kyläperhettä on koulu, joka sai asuinpaikan lisäksi hyvät arvostelut myös erikseen lapsille toteutetussa kyläkyselyssä.

 

Olen seurannut Taivalkunnan koulun toimintaa läheltä ja tehnyt henkilökunnan kanssa yhteistyötä 43 vuotta. Yritykseni on ollut koulun yrityskummina 12 vuotta.

 

Taivalkunnan koulua yhteistyöstä kiittäen

Olli Sorva, Nokian Sähkötalo Oy