Kulttuurimaisemaa ja kylÀhenkeÀ. Toimittajan oppaina Sisko ja Olli Sorva.
KylÀkoulua ja yrittÀjyyttÀ