Kulttuurimaisemaa ja kylähenkeä. Toimittajan oppaina Sisko ja Olli Sorva.
Kyläkoulua ja yrittäjyyttä