KESKIVIIKKO 23. ELOKUUTA 2017

Lisätään kylien turvallisuudentunnetta

KOHTI TURVALLISTA KYLĂ„ELĂ„MĂ„Ă„

Tässä on yksi toteutettu ajatukseni vuodelta 2016 yhteishengen vaalimisesta ja yhteisöllisyydestä naapureita kohtaan. Kuten tiedämme, niin kylän turvallisuussuunnitelma ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on osa kylän arkea, johon me kaikki voimme vaikuttaa.

Jokaisen kyläyhteisön tapa toimia ja arjen asiat ovat erilaiset johtuen kylän koosta, sijainnista, asukasrakenteesta ja perinteistä. Turvallisuus on osa ihmisen jokapäiväistä arkea. Yhdistyksemme tavoitteena oli jakaa kyläläisille turvallisuustietoutta ja taitoa toimia poikkeustilanteissa. Haasteita tuovat mm. myrskytuhot, onnettomuudet, sähkön- ja vedenjakelukatkot sekä yllätykselliset tilanteet esim. elintarvikehuollolle jne. Huomioon pitää ottaa myös sosiaaliset asiat, joista esimerkkinä vanhusten ja lasten tarpeet. Suunnitelman tekeminen oli yhteistyötä pääasiassa kyläläisten, mutta osin myös viranomaisten kanssa.

Kyläyhdistyksemme siis tuki turvallisuutta ja antoi kyläläisille hyvät eväät mahdollisesti eteen tuleviin arjen poikkeustilanteisiin Taivalkuntaan tehtävällä turvallisuussuunnitelmalla, joka pohjautuu paljolti kyläillan antiin.

MITEN TURVALLISUUDENTUNNETTA LISĂ„TĂ„Ă„N


Oman kylämme turvallisuushaasteet ja keinot, miten niihin puututaan, kartoitettiin kyläläisille pidettävässä kyläillassa, jossa arjen asiat tulivat esille. Asioita valmistelemaan ja yhteenvetoja tekemään oli perustettu työryhmä, johon kuuluivat Minna Mäkinen, Tomi Teuho-Markkola ja (minä) Olli Sorva. Teemaillassa pohdittiin rikosturvallisuuden lisäksi palo-, liikenne- ja poikkeusolojen turvallisuutta sekä mahdolliset onnettomuustilanteet. Kirjattiin ylös paikalliset oman kylän turvallisuushaasteet ja keinot, miten niihin puututaan. Ohjeita tuli esim. myrskytuhoihin, vedensaantiin poikkeustiloissa ja hätätilanteissa hälytyksen tekemiseen. Halusimme olla asiassa ensimmäisten kylien joukossa Suomessa.

Työryhmällä oli omia palavereita jo ennen kyläiltaa ja niissä oli kutsuttuna mukana Pirkan kylien ja Nokian kaupungin edustus.

Kyläiltakutsussa Taivalkunnan Kylät ry toivoi, että kaikki nykyiset ja entiset kyläläiset perheineen tulisivat koululle kuuntelemaan ja keskustelemaan lähitulevaisuuden asioista. Osallistujiksi saatiinkin tapamme mukaisesti kaikenikäistä väkeä.

 
Kyläillan osallistujia. Kuva: Taivalkunnan kylät ry


YHTEISTYĂ– VIRANHALTIJOIDEN KANSSA


Viime vuonna ennen turvallisuussuunnitelmamme julkaisemista olin yhteydessä kaupungin edustajaan ja häneltä sain kylää koskevat asukas- ja talousmäärät, jotka tulivat suunnitelman otsikkosivulle. Kaupunki osoitti myös kiinnostusta suunnitelmaamme kohtaan ja kerroin heille, että turvallisuutta voidaan ajatella laajemminkin. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. kotihoidon asiakkaiden osalla mahdollisissa kriisitilanteissa, joissa kaupungin omat kädet eivät yksinkertaisesti riitä.

Syksyllä suunnitelmamme julkaisutilaisuudessa oli kunnan näkökulmasta turvallisuudesta puhumassa Nokian kaupungilta Lauri Vähätalo ja varautumisesta yksittäisen ihmisen näkökulmasta puhui Pirkan kyliltä Marja Vehnämaa. Minä esittelin kylämme turvallisuussuunnitelman. Yhteistyön ja yhteistyötahojen muistaminen on tärkeää ja tiedon saattaminen kyläläisille palkitsevaa.

MITEN TURVALLISUUSASIA JATKUU JĂ„Ă„ NĂ„HTĂ„VĂ„KSI


14.12.2016 olin kaupungilla palaverissa, jossa edustin kyläämme. Kantri ry:tä edusti Anna Kulmakorpi ja Pirkan kylät ry:tä Marja Vehnämaa. Kaupungilta olivat paikalla kunnan turvallisuusasioista vastaava Lauri Vähätalo ja perusturvajohtaja Eeva Halme. Tämä oli seurausta/jatkoa kylämme turvallisuussuunnitelmalle. Palaverissa puhuimme turvallisuusasioista ja yhteistyön kehittämisestä kyläyhdistyksien ja kaupungin välillä. Tarkemmin en sisällöstä tässä vaiheessa kerro, mutta voin palata siihen, jos yhteistyö etenee kirjalliseen sopimukseen kaupungin kanssa.

23.2.2017 kello 18.00 oli Nokian valtuustosalissa kuntailta arjen turvallisuudesta. Tilaisuus oli kaikille avoin, vaikka se olikin kyläyhdistyksille suunnattu ja ajankohta tuossa joulukuisessa palaverissa sovittu. Marja kertoi, mistä ajatus oli lähtenyt ja Lauri kertoi turvallisuudesta yleisemmin. Soten vaikutuksesta kuntaan ja kyläyhteisöihin saimme tietoa Eevalta. Kaupunki hoiti tiedottamisen tilaisuuden ajankohdasta kuntalaisille.

Mielestäni kylien juuret ovat tärkeät. Siitä lisää myöhemmin.

Olli Sorva, pj Taivalkunnan kylät ry