Koulumme on aina yhteistyössä

 

MIELIPIDE

En anna tunteille valtaa asioita hoitaessani, mutta arvoasiat otan luonnollisesti vahvasti huomioon. Toimin Taivalkunnan ja Nokian kaupungin parhaaksi ottaen asiat kokonaisvaltaisina. Taivalkunnan koulu on arvokas opinahjona, mutta myös edelläkävijä ja innostaja monessa asiassa.

Yrittäjyys ja sen myötä pettymysten hyväksyminen ja oikeanlainen vastaanottaminen ovat tärkeitä ja kantavia asioita elämän polulla ja tasapainoisessa elämässä. Koulumme on yrittäjyyskasvatuspainotteinen ja tuottaa vahvan itsetunnon omaavia ja toiset huomioonottavia nuoria ja aikuisia. Eri-ikäiset ihmiset ovat luonnollisessa vuorovaikutuksessa, jossa koululla on keskeinen asema.

Yritykseni on yksi koulun yrittäjäkummeista ja olen vuosittain vieraillut koululla kertomassa yrittäjyydestä ja sähkön vaaroista sekä mahdollisuuksista edistää kehitystä ja luonnonsuojelua. Koulun ja kylän vuorovaikutus on tiivistä ja kyläyhteistyönä olen käynyt oppitunneilla puhumassa paikallishistoriasta ja -asioista. Tiedän läheltä seuranneena mistä puhun, kun puhutaan lasten hyvinvoinnista. Tervetuloa kylällemme katsomaan.

Lasten asioita ei pitäisi käsitettä hintakärki edellä, mutta siinäkin tarkastelussa Taivalkunnan koulu pärjää hyvin, kun katsotaan kylän tekemää vastinetta sivistystoimelle. Muutaman vuoden tähtäimellä Taivalkunnan omat lapsimäärät näyttävät pysyvät samalla tasolla kuin nyt ovat, joskin välissä on pieni notkahdus. Herääkin kysymys, että onko päättäjillä jokin syy kiirehtiä koulun kohtaloa päätettäessä. Ehkä pelkäävät, että kylällä on lapsia muutaman vuoden päästä enemmän kuin he haluaisivat. Viranhaltijat tuskin tarkoituksella harrastavat koulukiusaamista.

Taivalkunnassa on tehty kyläsuunnitelma. Suunnitelman pohjaksi on tehty myös lapsille kohdistettu kyläkysely koulun ja kyläyhdistyksen yhteistyönä. Tämäkin esimerkillinen idea ja valmis kyselykaavake on luovutettu kaupungin käyttöön muita asuinyhteisöjä ja kouluja ajatellen.

Taivalkunnan koulu on tehnyt yhteistyötä kyläyhdistyksen kanssa kylän turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa. On käyty läpi asioita mihin ja miten tilanteisiin kannattaa varautua. Tästä saatua kokoemusta on tarjottu kaupungille keskustellen kuinka kylän ja viranhaltijain välistä yhteistyötä voisi etukäteen kehittää ja sopia mahdollisten yllättävien ja laajojen tilanteiden varalle.

Taivalkunnan koulu haluaa jatkossakin olla tukena ja kehittämässä kylän ja koko kaupungin hyvinvointia.

Olli Sorva

Taivalkunnan kyläyhdistyksen puheenjohtaja