Taivalkunnan kyläkirje 11.4.2020

Kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen on viivästynyt. ELY-keskuksen Nokian kaupungin Infrajohtajalta, Mika Räsäseltä, saaman selvityksen perusteella rakentaminen ei ole alkamassa vuonna 2020 eikä Räsäsen arvion mukaan todennäköisesti myöskään vuonna 2021. Nokian kaupunki osallistuu tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen (LIVI/3097/04.01.01/2017) mukaan hankkeen rakentamiskustannuksiin 938 000 eurolla, lopuista (n. 1 000 000 euroa) vastaan valtio (Väylävirasto / ELY-keskus).

Maantietoimitusta jatketaan kaksivaiheisena, vaikka kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei ole alkanutkaan.

1.vaiheessa vuonna 2020 tiesuunnitelman mukaiset ja 31.1.2018 tienpitäjälle haltuun otetut alueet siirretään maantiealueen rekisteriyksikköön, suoritetaan tarvittavat rajankäynnit sekä määrätään maantietoimituksen 1. vaiheen loppukokouksessa (aikatauluarvio syksy 2020) lunastuksen kohteesta kohteen- / luovutuksenkorvaukset.

Keväällä 20.4.2020 alkaen Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet merkitsevät tiesuunnitelman mukaiset (ja tammikuussa 2018 maastoon puupaaluin merkityt) maantiealueen uudet rajat maastoon oranssin värisillä muovipaaluilla ja putkipyykeillä, paitsi viljelyä haittaavissa paikoissa, tieliittymissä, rakennuspaikkojen pihamailla sekä muissa vastaavissa paikoissa. Rakentavat kadonneiden ja uudelle maantiealueelle jääneiden rajapyykkien tilalle uudet punaisen väriset ja metalliset putkipyykit maantiealueen uuteen reunaan tilojen väliselle rajalinjalle. Joissakin tapauksissa ei putkipyykkiä kyseiseen paikkaan voida rakentaa tai rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista (esim. tieliittymä tai viljelty pelto). Tällöin tilojen välisen rajalinjan ja maantiealueen leikkaus määritellään rajapisteenä (koordinaattipiste). Paalujen ja pyykkien rakentamisen jälkeen mittaavat lunastetun maantiealueen ulkorajan, tarvittavat vanhat kiinteistörajat sekä muita tarvittavia kohteita toimituskartan laatimista varten.

Tässä suora linkki kyseiseen tietoimitukseen www.maanmittauslaitos.fi/TN2017-570542

Maamme hallituksen toimet koettelevat myös kuntataloutta ja heijastuvat siis arkeemme valitettavasti kevyenliikenteen väylän aloittamisen viivästymisenä.

Parin viikon sisällä ilmestyy seuraava kyläkirje, jossa mm. yhdistyksen vuosijuhla-asiaa.

Ollaan yhteydessä puolin ja toisin. Taivalkunnan kylät ry pj. Olli Sorva, olli.sorva(at)nokiansahkotalo.fi, www.nokiankylat.fi/taivalkunta, www.facebook.com/taivalkunta/.