Taivalkunnan kyläkirje 24.2.2020

Valtaosa kylämme asukkaista haluaa, että kylämaisema -kaunis luonto ja avarat pellot- säilyy. Kylän pellot on määritelty kulttuurisesti arvokkaaksi alueeksi, mikä pääsääntöisesti estää pelloille rakentamisen. Kylällä on lisäksi rantaosayleskaava, joka säätelee rakentamista koulun lähiympäristössä ja estää uudet rakennustontit, joten Taivalkunnan arvokas maisema säilyy.

Kyläläiset toivovat myös kylän asukasluvun säilyvän tai kasvavan maltillisesti. Perhekoot ovat pienentyneet ja asumisväljyys kasvanut usean vuosikymmenen ajan. On tarpeellista saada lisärakentamista hallitusti, jos aiotaan pitää kylän asukasluku ja ikärakenne suotuisina.

Kylälle on viime vuosina rakennettu uusia taloja ihan mukavasti. Rakennuslupia on vuosittain myönnetty kymmenkunta (uudisrakennuksiin, laajennuksiin jne.). Anotuista luvista on hylätty noin kymmenesosa, mikä on hylättyjen lupien keskiarvo koko kaupunkiakin ajatellen.

Kyläyhdistys kartoittaa, löytyisikö myös lähempää kyläkeskusta mahdollisia rakennuspaikkoja. Viimeviikkoisessa palaverissa kaupungintalolla (kaupungilta olivat paikalla kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen ja maankäyttöjohtaja Kari Stenlund) sovittiin, että ennen kesää järjestetään Taivalkunnassa tilaisuus lähinnä keskustelupajana. Sitä ennen kaupungin maankäyttöjohtaja lupasi perehtyä kylän asiaan ja kartoittaa, mitkä tavat olisivat mahdollisia ja järkeviä edetä kylän maankäytön kannalta. Tilaisuuden aikataulu tarkentuu myöhemmin ja kaikki kyläläiset saavat kutsun siihen.

Kylän kehittämis- ja maankäyttöasioissa olen tänäkin vuonna saanut muutaman yhteydenoton. Kiitos kommenteista ja palautteesta. Kyläyhdistys ja -yhteisö haluavat pitää huolen kaikista, vauvasta vanhukseen. Arvostamme kylän perinnettä ja uudet kyläläiset, täällä syntyvät ja tänne muuttavat halutaan integroida tiiviiseen kyläyhteisöömme mukaan.

Kyläyhdistyksen 40-vuotisjuhla vietetään arvokkaasti to 13.8 kello 17.00 koululla. Silloin on menneiden muistelon ja kakkukahvien aika. Laittakaapa tietoa tulemaan, mitä muuta sisältöä haluatte juhlaamme! Tilaisuus on kaikille, sekä nuorille että varttuneille.

Lähipäivinä ilmestyy uusi kyläkirje, jossa kevyenliikenteenväylä- ja markkinointiasiaa.

Ollaan yhteydessä puolin ja toisin. Taivalkunnan kylät ry pj. Olli Sorva, olli.sorva(at)nokiansahkotalo.fi, www.nokiankylat.fi/taivalkunta, www.facebook.com/taivalkunta/.