Keskustelutilaisuus kouluhankkeesta

Sarkolan ja Taivalkunnan kylätoimijat ovat yhdessä kartoittaneet mahdollisuutta kylien yhteisen yksityiskoulun perustamiselle. Molemmista kylistä koostuva työryhmä on tehnyt selvityksen mitä edellytetään, mitä tarvitaan ja paljonko mahdollinen kouluhanke vaatii työpanosta ja/tai rahoitusta.

Työryhmä on saanut työnsä siihen vaiheeseen, että on ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista kutsua kylien väki keskustelemaan aiheesta, jotta saadaan kartoitettua onko edellytyksiä (tarpeeksi sitoutuneita) lähteä viemään asiaa eteenpäin.

Tämä tilaisuus on kaikille avoin ja tarkoitus on saada parempi käsitys siitä, onko kylillä halukkuutta lähteä perustamaan omaa koulua.