Taivalkunnan Kylät ry toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa kylän alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia sekä kannustaa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi.

Toimintakauden aikana pidetään sääntömääräinen kevät- ja syyskokous sekä hallituksen kokouksia aiemmin mainitun päämäärän saavuttamiseksi.

Seurataan aktiivisesti paikallista haja-asutusaluerakentamista ja vesi- ja viemäriasioita sekä kevyenliikenteen väylän suunnittelua välillä Ristiveräjä – Pihtikorventien risteys. Tarvittaessa ollaan myös aktiivisia toimimaan asioiden eteenpäin viemiseksi.

Taivalkunnan Kylät ry jäsenrekisteriin aktivoidaan edelleen uusia jäseniä ja laajennetaan tiedottamiseen käytettävää sähköpostirekisteriä. Kaudella 2019 kerätään jäsenmaksua 5euroa/jäsen. Erillistä liittymismaksua ei peritä. Samastakin taloudesta toivotaan useampia jäseniä.

Kauden 2019 aikana tuotetaan Taivalkunnan Kylät ry:n nettisivuille ajantasaista sisältöä. Sähköpostissa jaettavan kyläkirjeen avulla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös kylän ilmoitustauluilla, paikallisessa lehdessä, Facebookissa sekä postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.

Kaudella 2019 jatketaan nettisivuilla Taivalkunnan Palvelut-luettelon ylläpitämistä.  Taivalkunnan Palvelut-luetteloon saavat kylällä sijaitsevat yritykset sekä kylällä asuvat yrittäjät ja palveluntuottajat yhteystietonsa esille palveluidensa kuvauksen kera veloituksetta. Luettelossa on esillä myös kylällä olevat yhdistykset ja järjestöt toimintakuvauksineen.

Kevättalvella 2019 järjestämme jälleen säävarauksella Talvi-riehan Jutkulan mäessä (golfkentällä River-kentän väylä 15). Talvi-riehan ajankohta sovitaan myöhemmin sään mukaan parhaaseen mahdolliseen ajankohtaan. Talvi-riehan järjestämiseen pyydetään mukaan kaikki muutkin halukkaat kylällä toimivat yhdistykset.

Keväällä 2019 järjestetään yhdessä jälleen muiden Taivalkunnassa toimivien yhdistysten kanssa Kylän Kevätkarkelot. Huhtikuussa 2019 kutsutaan koolle kylällä toimivat muut yhdistykset Kevätkarkeloiden suunnittelupalaveriin. Jo perinteeksi muodostuneet Kevätkarkelot tulevat olemaan järjestyksessään jo yhdeksännet.

Taivalkunnan alakoulun sekä Emäkosken- ja Nokian virran yläkoulujen kevätjuhlissa 2019 lahjoitetaan Taivalkunnan Kylät ry stipendit. Emäkosken- ja Nokian virran yläkouluilla 50eur stipendit saavat parhaat lähtevät taivalkuntalaiset oppilaat ja Taivalkunnan alakoululle annetaan kaksi á 30eur stipendiä, joiden jakoperuste päätetään yhdessä koulun rehtorin kanssa keväällä. Taivalkunnan yrittäjäkoulu-hankkeen näkyvyyttä pidetään yllä jälleen toimintakauden 2019 aikana mahdollisuuksien mukaan.

Toimintakauden aikana pyritään saamaan jotakin ohjattua liikunnallista toimintaa kylällä järjestettäväksi.

Joulukuussa 2019 järjestetään Taivalkunnan koululla joululauluilta aiempien vuosien tapaan.

Toimintakauden aikana pyrkimyksenä on pitää 1-2 kyläiltaa, sillä ne ovat olleet aikaisempina vuosina hyväksi havaittuja.