Taivalkunnan kylät ry vuosikertomus 2017

 

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Taivalkunta koostuen seuraavista kylistä: Taipale, Kohmala, Kennola, Vastamäki, Memmola, Kassila, Haapaniemi, Kontaa, Lukkila ja Kärjenmaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Vuosi 2017 oli vilkas toiminnan vuosi ja toiminta kulki tiedostetusti kohti sovittuja päämääriä.

 

Hallinto

Taivalkunnan kylät ry:n hallitukseen vuonna 2017 ovat kuuluneet puheenjohtaja Olli Sorva, varapuheenjohtaja Tomi Teuho-Markkola, sihteeri Minna Mäkinen, taloudenhoitaja Anja Mattila sekä muut jäsenet Elina Järvinen, Teemu Lehtimäki, Terhi Leskinen ja Reeta Juvonen.

Toiminnantarkastajana tilikaudella 2017 toimi Veijo Hynninen ja hänen varahenkilönään Leena Myllyntausta.

Taivalkunnan kylät ry:n kevätkokous pidettiin 26.4.2017 ja syyskokous 16.11.2017. Kevätkokouksessa puhujavieraana oli Päivi Koro Pirkanmaan jätehuollosta aiheena jätteiden lajittelu ja kierrätys. Syyskokouksessa kutsuttuna vieraanamme oli Nokian Palvelukoiraharrastajat esittäytymässä ja kertomassa toiminnastaan.

 

Hallituksen kokoukset ja edustukset

Taivalkunnan kylät ry:n hallitus piti vuonna 2017 omia kokouksiaan viisi kertaa. Kokousten yhteishenki oli hyvä ja niinpä asioita saatiin eteenpäin vauhdilla ja aikaa oli paneutua myös tulevaisuuden toimintaan ja kehitysnäkymiin.

 

Nokian kaupungin järjestämässä kuntaillassa 23.2.2017 aiheena oli ”Arjen turvallisuus ja yhteistoiminta kyläyhdistysten kanssa”. Yhdistystämme tilaisuudessa edusti pj. Olli Sorva. Kaupungin edustajina olivat Lauri Vähätalo ja perusturvajohtaja Eeva Halme sekä Pirkan kylät ry:stä Marja Vehnämaa.

 

Kyläyhdistyksemme edustajana pj. Olli Sorva oli Nokian kylien yhteistapaamisessa 12.10. kello 17 osoitteessa Harjukatu 21. Illan asioina oli uuden elinkeinopäällikön Tiina Laakkosen esittäytyminen ja keskustelua mahdollisista uusista yhteistyömahdollisuuksista kaupungin ja yhdistysten välillä. Lisäksi oli muita ajankohtaisia asioita sekä kaupungilta että Kantrista.

18.11. kyläyhdistyksemme pj. Olli Sorva oli pitämässä esitelmän Pirkanmaan kyläfoorumissa Ahlmannilla otsikolla ”Yrittävä ja turvallinen Taivalkunta”. Noin 20 minuutin puheenvuoro sisälsi napakan esittelyn kylämme yrityskoulu-projektista ja turvallisuussuunnittelusta. Paikalla oli runsaasti Pirkanmaalaisia kylätoimijoita ja maaseudun kehittämisväkeä.

 

Aloitteet ja vetoomukset

Arjen turvallisuus ja yhteistoiminta kaupungin kanssa on vuoden 2016 aloite ja siitä vuonna 2017 yhdistyksemme puheenjohtaja oli yhteydessä kaupungin kanssa, mutta asia ei vielä juurikaan ole kaupungilla edennyt.

 

Kevyen liiketeen väylä ja kylän tietoliikenneyhteydet

Kevyenliikenteen väylän suunnitelma on yhdistyksemme näkökulmasta varsin hyvä ja nyt tuo suunnitelma on saanut lainvoiman. Näin kyläyhdistyksemmekin ajama asia etenee kohti rakentamisen aloitusta. Rakentajina ovat ELY- keskus ja Nokian kaupunki ja aikataulu täsmennee alkuvuodesta 2018.

Elenia on laittanut sähköverkkoaan maahan ja kyläyhdistys oli huolissaan mitä tulee tilalle, kun samassa yhteydessä Elisa oli poistamassa kupariverkkoaan yhteiskäyttöpylväistä. Taivalkunnan kylien pj. Olli Sorva on käynyt neuvotteluja verkko-operaattori Elisan kanssa kyseisestä asiasta ja siihen näyttäisi tulevan tyydyttävä ratkaisu. Runkoverkko on tehty valokuidulla ja nettiyhteydet paranevat verkkosaneerauksen yhteydessä. Operaattori tekee työn normaalina verkonhoitotyönä, joten siitä ei koidu lisäkuluja alueen liittyjille.  Myös kylän talouksien kiinnostusta ostaa kuituliittymä kartoitettiin. Kiinnostuneita löytyi noin 30 kpl, mutta teleoperaattorin hintahaarukka liittymälle osoittautui liian isoksi ja kalliiksi.

 

Talvitapahtuma

Talvitapahtumaa vietettiin koulun kentällä 12.2 kello 14.00 alkaen. Ohjelmassa oli potkukelkkakilpailu, jääkiekkocurling ja kiekkopeli nappulat vastaan varttunet sekä makkaranpaistoa nuotiolla. Talvitapahtuma veti 50 kyläläistä yhdessäoloon.

 

Suomi 100 hengessä

Keväällä 15.3 pidettiin kyläilta, jonka teemana oli Taivalkunta 100 vuotta. Olli Sorva esitti tekemänsä 200 -osaisen diaesityksen, joka kertoi Taivalkunnan historiasta Suomen itsenäisyytemme ajalta. Paikalla oli 50 innostunutta kuulujaa ja keskustelijaa. Monilta heistä oli saatu kuva-aineistoa esitykseen. Tilaisuudessa oli kutsuttuna paikalla Kantri ry:ltä Anna Kulmakorpi.

24.4 Olli oli kutsuttuna kyläkoululla pitämässä ”oppituntina” katsauksen kylän historiasta. Esitys perustui kevään kyläillan esitykseen ja käsitti 100 diakuvaa lyhyiden kuvatekstien kera. Kuulijoina oli kaikki koulun oppilaat ja henkilökunta.

10.6 oli valtakunnallinen Avoimet Kylät 2017 päivä. Kyseessä oli Suomi 100 -tapahtuma ja siinä oli mukana yli 700 kylää. Taivalkunnassa kyläyhdistys järjesti koululla vanhojen käyttö- ja tarve-esineiden näyttelyn kello 15-17. Näytteille olimme saaneet runsaasti esineistöä. Myynnissä oli kahvia ja pullaan sekä kylällä toimivat seurat esittelivät toimintaansa. Väkeä näyttelyssä kävi laimeasti, mutta kävijät olivat ihastuneita esineisiin ja ne herättivät kertomaan erilaisia esineisiin liittyviä tarinoita.

Syksyn kyläilta oli jatkumoa kevään nostalgiaillalle. Olli Sorva esitti diasarjan, jossa oli kylällä käytettyjä esineitä kuvateksteineen sekä kuvia mm 2000 vuonna kylällä olleesta maatalousnäyttelystä. Ilta oli 5.10 ja paikalla noin 30 henkeä.

Syyskokouksessa julkaistiin kuvateos ”Taivalkunta historiasta nykyaikaan”. Se on 165 sivuinen ja A4 kokoinen kirja, jossa on yli 380 valokuvaa. Teos on Olli Sorvan tekemä ja julkaisema.

 

Jätepiste ja ilmoitustaulut

Kylän ilmoitustaulut vaatisivat oikaisua ja faneereiden vaihtoa. Kyläyhdistys oli asiasta yhteydessä kaupunkiin ehdottaen, että materiaali tulisi heiltä ja kyläläiset tekisivät talkoilla työn. Kyselyihin ei saatu mitään vastausta.

Pihtikorventien jätepisteen kattaminen on myös ollut puheenaiheena ja kattopellitkin olisi kylältä löytynyt Tero Lehtimäen lahjoituksena. Kaupunki ei kuitenkaan lämminnyt ajatukselle, että kustantaisi katon koolauspuut vaikka katon vaatimat asennustyöt lupauduin kylän nimiin tekemään talkoilla. Kyläläisten toimesta saimme katoksen oikaistua ja maalattua sekä ympäristön siistittyä. Oikaisutyön teki Pekka Tapola ja maalaustyön Erkko Maalampi. Kummankin talkoopanokseen kuuluivat myös tarvittavat materiaalit.

 

Kevätkarkelot

18.5.2017 koululla oli perinteiset kevätkarkelot. Karkelot järjestettiin Taivalkunnassa toimivien eri yhdistysten yhteisvoimin ja vastuullisena toimijana oli Taivalkunnan Kylät ry. Ohjelmassa oli temppurata, kisailua, heppa-ajelua, lapset vastaan aikuiset jalkapallo-ottelu sekä mukavaa yhdessäoloa. Paikalla oli myös palvelukoiraharrastajat mukanaan kaksi ”rapsuttelukoiraa”. Myös pari lammasta oli yleisöä viihdyttämässä. Myynnissä oli muurinpohjalettuja, makkaraa ja kahvia. Väkeä oli paikalla ihan kivasti, yli 90 henkeä.

 

Nuorten asiat

Kyläyhdistys otti myös vuonna 2017 lapset ja nuoret mukaan toimintaansa. Koulun kanssa tehtiin yhteistyötä ja oltiin muutoinkin vuorovaikutuksessa eri-ikäisten kyläläisten kesken (kevätkarkelot, pesispelit, talvitapahtumat, jne.). Toiminnalla halutaan lisätä kaikkien asukkaiden kyläviihtyvyyttä.

Taivalkunnan kylät ry järjesti yhdessä koulun kanssa yhteislauluillan 20.12.2017. Laulujen lomassa oli oppilaiden esityksiä. Kiitos kuuluu oppilaille antoisista esityksistä ja mukavasta yhdessäolosta. Väliajalla kyläyhdistys tarjosi läsnäolijoille glögit, piparit ja pullat. Oli myös mahdollisuus tutustua koulun järjestämään Suomi 100 näyttelyyn. Tunnelma oli lämminhenkinen. Toivottavasti kylämme joululauluperinne jatkuu jossain muodossa tulevinakin vuosina.

 

Tiedotustoiminta

Vuonna 2017 tiedotus oli säännöllistä. Kyläkirjeitä toimitettiin 19 kappaletta sähköpostitse ja osa niistä postilaatikkojakonakin. Kirjeet löytyvät myös Taivalkunnan kylän kotisivuilta. Kylän yhteiset asiat saivat palstatilaa paikallislehdessä ja radio Musassakin oli tarinaa kylältämme. Suurin osa lehtijutuista oli kyläyhdistyksemme pj:n kirjoittamia.

Miten ihmisiä saa aktivoitua mukaan kylätoimintaan ja miten yhteishenkeä kylällä kehitetään ja vaalitaan? Tästä aiheesta syksyn 2017 aikana yhdistyksemme puheenjohtaja kirjoitti Kantrin kyläblogiin 6 kirjoitusta Taivalkunnan näkökulmasta. Kuvauksia oli yhteisistä ponnistuksista ja onnistumisista koulun, turvallisuuden ynnä muun kanssa? Näkemysten pohjana oli hyvin pitkä kokemus kyläaktiivina toimimisesta. Kirjoitukset löytyvät myös kylämme sivuilta.

 

Muistamiset ja stipendit

Keväällä 2017 Taivalkunnan kylät ry:n stipendit menivät kouluille jakoon seuraavasti: Taivalkunnan alakoulu 2 x 30eur stipendit kiva kaveri periaatteella saivat 1-3 -luokat Leevi Leskinen ja 4-6 -luokat Max Granath. Emäkosken yläkoulu 50eur stipendi parhaalle lähtevälle Taivalkuntalaiselle, Jade Mäenpää. Nokianvirran yläkoululla 50eur stipendi parhaalle lähtevälle Taivalkuntalaiselle, Wenla Pasto

 

Liikunnan iloa

Koululla oli viikoittaiset zumba tunnit. Syksyllä osanottajamäärä meni niin pieneksi, että tunnit lopetettiin. Nähtäväksi jää, että onko tarvetta ja löytyykö jatkossa kylältä niin paljon liikuntaharrastajia, että jotain tunteja saataisiin tilalle. Kesällä oli kyläyhdistyksen järjestämät pesäpallopelit parin viikon välein. Mukana oli kaikenikäiset eikä aiempaa pelikokemusta tarvittu. Jatkoa on toivottu tulevalle kesälle.

 

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät lähitulevaisuudelle ovat valoisat. Saadaan kevyenliikenteen väylä ja vesi/viemäriyhteys Koskenmäkeen. Yrittäjyyskoulukin on hyvällä mallilla. Keväällä 2018 markkinoidaan kylää Messut Nokialla tapahtumassa. Kylämme ikärakenne on hyvä ja antaa pohjaa toiminnalle ja menestykselle.

Kyläyhdistyksen hallitus koostui toiminnallisista ja yhteistyökykyisistä henkilöistä. Lisäksi kyläläiset olivat kiitettävästi mukana ja rakentamassa yhteishenkeä. Tämä takaa jatkossakin kylällemme hyvät tulevaisuudennäkymät. Kyläyhdistyksen puheenjohtajana ja toimintakertomuksen laatijana Olli Sorva haluaa kiittää kaikkia kyläläisiä siitä, että olemme menossa hyvään suuntaan.

Taivalkunnan Kylät ry hallitus 31.12.2017