Taivalkunnan kylät ry vuosikertomus 2022

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Taivalkunta koostuen seuraavista kylistä: Taipale, Kohmala, Kennola, Vastamäki, Memmola, Kassila, Haapaniemi, Kontaa, Lukkila ja Kärjenmaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.

Yhdistys kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on lisäksi verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Vuonna 2022 alkupuolella maailmanlaajuinen viruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ja ohjeet rajoittivat vielĂ€ yhdistyksen toimintaa ja kylĂ€llĂ€ järjestettĂ€viĂ€ tilaisuuksia. Koronan vuoksi osa hallituksen kokouksistakin pidettiin vuoden aikana Teamsin vĂ€lityksellĂ€.

 

Hallinto

Taivalkunnan kylät ry:n hallitukseen vuonna 2022 kuuluivat puheenjohtaja Erkko MĂ€enpÀÀ, varapuheenjohtaja Tomi Teuho-Markkola, sihteeri Minna Mäkinen, rahastonhoitaja Marjo SalmijĂ€rvi (hallituksen ulkopuolelta) sekä jäsenet Elina Helenius, Teemu Lehtimäki, Terhi Leskinen Anja Mattila ja Kaisa Salonen.

Toiminnantarkastajana tilikaudella 2022 toimi Veijo Hynninen ja hänen varahenkilönään Leena Myllyntausta.

Taivalkunnan kylät ry:n kevätkokous pidettiin 7.4.2022 ja syyskokous 3.11.2022. Syyskokouksessa nousi esille Maaseudun helmet-hanke ja sen eteenpĂ€in vieminen.

 

Hallituksen kokoukset

Taivalkunnan kylät ry:n hallitus piti vuonna 2022 neljĂ€ omaa kokousta. Kokousten yhteishenki oli hyvä. Aikaa käytettiin myös kylän kehittämisen suunnitteluun ja pohdittiin, miten kaupungin saisi enemmän kiinnostumaan kylämme asioista.

Taivalkunnan kylät ry esitti mielipiteen kaupunkikehityslautakunnan 8.2.2022 kokouksen esityslistaan, jossa käsiteltiin rakentamisen poikkeuslupia vaillinaisella päätöksentekomateriaalilla. Taivalkunnan kylät ry:n eriävä mielipide perustui epäoikeudenmukaiseen pisteytykseen liittyen Sweco Infra & Rail Oy:n 2021 tekemään Nokian ranta-alueiden edullisuusvyöhyketarkasteluun. KylĂ€yhdistyksen mielestĂ€ painotukset ja pisteytykset eivät kohdelleet alueita tasavertaisesti. KylĂ€yhdistys pyysi selvitystä kaupunkikehityslautakunnalta, missä on päätetty Swecon ranta-alueiden edullisuusvyöhyketarkastelun tilauksesta ja miten tämä on tullut päätöksenteon pohjaksi. Mietittiin sitĂ€, onko kuntalaisia, kyläyhdistyksiä ja loma- asukkaita osallistettu pisteytyksen ja painotuksen rakentamisessa.

 

Taivalkuntaa tunnetuksi ja tarpeemme tiedostetuiksi

Edellisvuosien tapaan Taivalkuntaa tehtiin tunnetuksi tiedotustoimintamme kautta kylän sivustolla ja julkisin kyläkirjein. Taivalkunnan kylĂ€n asioista tiedotettiin myös kylĂ€n omalla Facebook-sivustolla sekĂ€ Instagramissa.

 

Talvitapahtuma ja joululaulutilaisuus

Perinteinen Taivalkunnan kylÀn Talvitapahtuma golfkentÀllÀ Jutkulan mÀessÀ saatiin jÀrjestettyÀ yhden koronan vuoksi tauolla olleen vuoden jÀlkeen 12.3.2022. Talvitapahtuma saatiin jÀrjestÀÀ upeassa talvisessa kelissÀ ja iloisia mÀenlaskijoita ja makkaranpaistajia kerÀÀntyi tapahtumaan sankoin joukoin. Joulukuussa 2022 jÀrjestettiin yhdistyksen joululauluilta Taivalkunnan koululla. Joululauluillassa Taivalkunnan koulun oppilaat myivÀt tapahtumassa leivonnaisia, omatekemiÀÀn joulukoristeita ja muuta perinteikÀstÀ markkinatavaraa. Tomi Markkola laulatti kylÀlÀisiÀ ja muita tapahtumassa mukana olleita joululaulujen merkeissÀ. Joululauluilta oli kylÀlÀisille mieluisa tapahtuma. Tapahtumassa oli tarjolla riisipuuroa ja glögiÀ.

 

Taivalkunnan koulun 100-vuotisjuhla

Taivalkunnan koulu vietti 2022 vuonna 100 vuotisjuhlaa. KylÀyhdistys hankki koululle lahjaksi omenapuun mikÀ istutettiin koulun pihaan. Taivalkunnan koululla jÀrjestettiin 100 vuotisjuhlaviikolla paljon erilaista juhlaohjelmaa missÀ oli mukana hieno mÀÀrÀ kylÀlÀisiÀ. Koululla muisteltiin mm. vanhoja kouluaikoja menneiltÀ vuosilta ja koulun oppilaat pitivÀt koululla kylÀkahvilaa. Koululla jÀrjestettiin myös kaikille avoin juhlallinen tilaisuus.

 

Tiedotustoiminta

Vuonna 2022 tiedotus oli säännöllistä. Olli Sorva toimitti kyläkirjeitä kylĂ€lĂ€isille sähköpostitse ja osa niistä jaettiin myös postilaatikoihinkin. KylĂ€n asioista tiedotettiin myös sĂ€hköpostin vĂ€lityksellĂ€. Kylän Facebook -sivut olivat 2022 vuonnakin tiedotuskäytössä.

 

Muistamiset ja stipendit

Keväällä 2022 Taivalkunnan kylät ry:n stipendit menivät kouluille jakoon seuraavasti: Taivalkunnan alakoulu 30 euron stipendit ”kiva kaveri” -periaatteella saivat 1-3lk Markus Hautanen ja 4-6lk Sara Kaarna. 50 euron stipendi, minkĂ€ jakoperuste oli ”paras keskiarvo koulusta lähtevällä taivalkuntalaisella” meni Emäkosken yläkoulussa Emma Kalliolle 9A. Nokianvirran ylĂ€koulun lĂ€htevissĂ€ oppilaissa ei 2022 vuonna ollut ketÀÀn Taivalkunnassa asuvaa oppilasta.

 

Terveyttä liikunnalla ja itsestään huolenpitoa

Vuosittain Taivalkunnan koululla on jÀrjestetty jotakin ohjattua ryhmÀliikuntaa. Vuonna 2022 kylÀyhdistys kartoitti kylÀlÀisten halukkuutta koululla jÀrjestettÀvÀlle Pilatestunnille, mutta tÀllÀ kertaa halukkaita tunnille osallistuvia ei löytynyt riittÀvÀÀ mÀÀrÀÀ.

 

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät lähitulevaisuudelle ovat valoisat. Koulun toiminnan jatkuminen ja kylän tonttipolitiikka vaativat kylähallitukselta aloitteellisuutta kaupungin kanssa tehtävässä yhteistyössä, mutta todennäköisesti muuten saadaan elää tavanomaista kylälle kuuluvaa elämää.

 

Lopputoteamus

Kylällämme on hyvät tulevaisuudennäkymät ja asukkaiden ikärakenne on hyvä. Kyläyhdistys tahtoo kiittää kaikkia kyläläisiä yhteistyöstä vuonna 2022.

 

Taivalkunnan kylät ry hallitus 23.2.2023